İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Türk eğitim tarihi, bilinen ilk Türk toplumlarıyla başlar.

İslamiyet öncesi dönemde Türk devletlerinden üçü ön plana çıkar: Hun, Göktürk ve Uygur devletleri.
Bunların eğitim görüş ve uygulamalarında görülen temel özellikler şunlardır:

– Eğitim anlayışı ve uygulamaları toplumun yaşama
biçiminin etkisiyle şekillenmiştir.

– Eğitimde toplumun töresi çok önemlidir.

– Bu dönemde örgün eğitim kurumlarının bulunduğunu
gösteren kesin bir delil yoktur.

– Şiir, atasözü gibi sözlü edebiyat ürünlerinin
halk eğitiminde önemli rolü vardır.

– Eski Türklerde mesleki eğitim önemlidir.

– Dışa dönük, akıncı, mert bir insan modeli olan
“alp” tipine önem verilir.  

Bir cevap yazın