Hukuk

Hukuk,toplu halde yaşayan insanların birbirleri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara denir.

Bu topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi, siyasi, ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilir.

Hukuk ile tarih ilişkisi insanlığın var oluşundan beri devam etmektedir.

Bir cevap yazın