İslam ve Diğer Dinler Tarihi

Hint Dinleri

Hint Yarımadası’nda doğmuş ve gelişmiş dinlere Hint Dinleri denir. Bunların felsefeleri genel
olarak birbirlerine benzemekle birlikte tarihî gelişimleri veya kurucuları açısından kendilerine has
özellikleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir