Henri Moore (1898-1886)

Henry Moore; kitlenin büyüklüğünü, anıtın gerçekleşmesini, doğaformundan uzaklaşarak yepyeni bir anlatım biçimi bulmuştur. Heykel sanatının
yüzyıllardır insan fiziğine bağlılığını koparmıştır. İnsanı ayrıntılardan
arındırarak anıtsal, soyut, kapalı formlar yaratmıştır (521. görsel). Moore,
çalışmalarıyla primitif halkların arkaik dünyalarına yaklaşmıştır. Sanatçıheykel sanatının ilkel kaynaklarına ulaşmıştır.