İslam ve Diğer Dinler Tarihi

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

Oğuz Türkleri (Selçuklular)
tarafından 1040 yılında Sultan Mesut’a karşı kazanılan
Dandanakan Zaferi sonrası kuruldu. Bu, Selçukluların istiklal savaşı
oldu.25 Bu zaferden sonra Selçuklular bir taraftan Anadolu’yu
vatan yapacak fetihlere girişirken bir taraftan da İslam dünyasının
önemli bir bölümünün siyasi hâkimiyetini ele geçirdiler.

Selçuklular, Müslümanların siyasi birliğini Şii, Fatımi ve Karmatilere
karşı mücadele ederek korudular. Devletin sınırını çok genişlettiler,
büyük başarılar elde ettiler. Fakat Selçukluların da bir ömrü
vardı. Selçukluların son sultanı Sencer, 1141’de Katvan Savaşı’nda
Karahitaylara yenildi. Topraklarının büyük bir kısmı Karahitayların
egemenliği altına girdi. 1157 yılında da Sencer’in
ölümüyle Selçuklu Devleti ömrünü tamamladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir