Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi

Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi

Lozan Barış Anlaşmasının Önemi Maddeler Halinde

  1. İtilaf Devletleri Misak-ı Milli’yi ve Türk Devleti’nin bağımsızlığını kabul ettiler.
  2. Dost-düşman herkes yeni Türk Devleti’nin varlığını kabul etmiştir.
  3. Askeri zaferler bu antlaşma ile siyasi zafere dönüşmüştür.
  4. Yunanistan ile aramızdaki meseleler çözüldü.
  5. Lozan antlaşması, geçerliliğini uzun süre koruması bakımından dünyaya örnek oldu.
  6. Türkiye açısından I. Dünya Savaşı sona erdi.
  7. Türk Bağımsızlık Savaşı’nın başarıya ulaşması sömürge altında bulunan milletleri harekete geçirdi.
  8. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılmasıyla Avrupa devletlerinin bu konuyu bahane ederek içişlerimize karışması önlendi.
  9. Türkiye savaş tazminatı ödememiş, ekonomik ve askeri sınırlamalarla karşılaşmamıştır. Bu yönlerinden dolayı Lozan, Versaille, St. Germaine vb. antlaşmalardan farklılık göstermektedir.

Lozan Antlaşması, birçok konuyu çözmesine karşılık, bazı konular çözüme kavuşturulamamıştır. Bu pürüzler, Türkiye için problemlere yol açmıştır. En büyük amaç Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek olduğu halde Türkiye – Irak sınırı kesinlik kazanmadı. Uluslararası bir konferans yerine Türk ve İngiliz devletlerinin görüşmelerine bırakıldı.

Lozan Barış Konferansı Maddeleri

Lozan Barış Konferansı Maddeleri

Boğazların yönetimi de Boğazlar Komisyonu’na bırakıldı. Bu durum milli egemenliğimizi sınırlayan bir faktördü. Lozan Antlaşması’nda Ankara Antlaşması aynen kabul edildi. Böylece Hatay’da özel bir yönetim kuruluyordu. Ard arda girilen savaşların olumsuz etkisinden dolayı Rum Patrikhanesi İstanbul’dan çıkarılamadığı gibi, Batı Trakya ve Ege adaları da elde edilemedi.

Lozan Antlaşması’ndan geriye kalan pürüzlerden Boğazlar ve Hatay meselesi istediğimiz şekilde çözümlenirken Musul meselesi, Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmıştır.

Sonuç olarak Lozan Barış Antlaşması yukarıda belirtilen şartları ile Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini ispatlayan ve I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren en son antlaşmadır. Bu antlaşma galip devletlerin, mağlup bir devlete zorla imzalattığı bir antlaşma değildir. Eşit şartlarda imzalanmış kalıcı bir antlaşmadır. Lozan antlaşmasının imzalanmasından sonra İtilaf Devletlerinin son birlikleri 2 Ekim 1923’de işgalleri altında bulunan İstanbul’dan Dolmabahçe önündeki Türk bayrağını ve Türk askerini selamlayarak ayrılmışlardır. Böylece Lozan antlaşması, çağdaş bir Türk devleti olan yeni Türk Devletinin kendisini dünyaya kabul ettirdiği siyasi bir belgedir.