Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 16 Nisan 2021

Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

tarih bilmi

Laiklik öncelikle kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü getirmiştir. Bu özgürlükler sayesinde
çıkabilecek din ve mezhep kavgalarının önüne geçilerek insanlar ve toplumlar arasında hoşgörünün
oluşmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle ülke içinde barış ve huzur ortamı oluşturularak millî birlik ve
beraberliğin korunması sağlanmıştır. Çağdaş demokrasilerin önemli bir şartı olan din, vicdan ve ibadet
hürriyetinin anayasamızla güvence altına alınması ülkemizde demokrasinin kökleşmesinde de önemli
rol oynamıştır.

Egemenliğin sadece halka ait olduğunu kabul eden laiklik ilkesi, Türk milletinin egemenliğini kendi
eline almasında büyük bir etken olmuştur. Böylelikle ülkemizde millet iradesine dayalı demokrasinin
gelişmesinde de bu ilke önemli bir yapı taşıdır.

Laiklik, Osmanlı Devleti’ndeki dine dayalı millet sisteminin yerini Türk milliyetçiliğinin almasını
sağlamış ve ülkede millet bilincinin oluşmasında etkili olmuştur.

Laiklikle birlikte dinde taassup ve hurafelerin önlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaca uygun olarak
dinle ilgisi olmayan inançlar tespit edilmiş ve nitelikli din görevlisi yetiştirilmiştir. Böylece dinin doğru
olarak öğretilmesi ve din müessesesinin görevini tam olarak yapmasına imkân verilerek kişilerin dinini
doğru bir şekilde yaşaması sağlanmıştır.

Laiklik, aklın ve düşüncenin özgürlüğü esasını kabul etmiş ve Türk toplumu için bir çağdaşlaşma
ilkesi olmuştur.

Özgür düşünce sayesinde bilim, sanat ve kültürel alanda gelişmeler sağlanmıştır. Eğitimin akıl ve
bilime dayandırılması, kadın haklarının tanınıp kadın – erkek eşitliğinin her alanda gerçekleştirilmesi
gibi gelişmeler laiklik sayesinde olmuştur.

Laiklik, Türk Devleti’nin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirmiştir. Örneğin laiklik toplum
içinde dinsel ve mezhebe bağlı sınıf farklılıklarının oluşmasına engel olarak halkçılık ilkesinin
tamamlayıcı bir unsuru olmuştur. Bilimsel esaslar ve modern teknolojinin, etkili bir biçimde
kullanılmasına imkân vererek ve toplum hayatındaki bütün müesseselerin çağın gereklerine uygun bir
şekilde değişip gelişmesini sağlayarak inkılapçılık ilkesini desteklemiştir.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.