Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Laiklik sözlük anlamı; Laik olma durumu, laisizmdir. Ayrıca bir hukuk terimi olarak laiklik; devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması, laisizm anlamına gelmektedir.

Laiklik İlkesinin Önemi

Laiklik öncelikle kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü getirmiştir. Bu özgürlükler sayesinde çıkabilecek din ve mezhep kavgalarının önüne geçilerek insanlar ve toplumlar arasında hoşgörünün oluşmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle ülke içinde barış ve huzur ortamı oluşturularak millî birlik ve beraberliğin korunması sağlanmıştır.

Çağdaş demokrasilerin önemli bir şartı olan din, vicdan ve ibadet hürriyetinin anayasamızla güvence altına alınması ülkemizde demokrasinin kökleşmesinde de önemli rol oynamıştır.

Egemenliğin sadece halka ait olduğunu kabul eden laiklik ilkesi, Türk milletinin egemenliğini kendi eline almasında büyük bir etken olmuştur. Böylelikle ülkemizde millet iradesine dayalı demokrasinin gelişmesinde de bu ilke önemli bir yapı taşıdır.

Laiklik İlkesinin Sonuçları

Laiklik, Osmanlı Devleti’ndeki dine dayalı millet sisteminin yerini Türk milliyetçiliğinin almasını sağlamış ve ülkede millet bilincinin oluşmasında etkili olmuştur.

Laiklikle birlikte dinde taassup ve hurafelerin önlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaca uygun olarak dinle ilgisi olmayan inançlar tespit edilmiş ve nitelikli din görevlisi yetiştirilmiştir. Böylece dinin doğru olarak öğretilmesi ve din müessesesinin görevini tam olarak yapmasına imkân verilerek kişilerin dinini doğru bir şekilde yaşaması sağlanmıştır.

Laiklik, aklın ve düşüncenin özgürlüğü esasını kabul etmiş ve Türk toplumu için bir çağdaşlaşma ilkesi olmuştur.

Özgür düşünce sayesinde bilim, sanat ve kültürel alanda gelişmeler sağlanmıştır. Eğitimin akıl ve bilime dayandırılması, kadın haklarının tanınıp kadın – erkek eşitliğinin her alanda gerçekleştirilmesi gibi gelişmeler laiklik sayesinde olmuştur.

Laiklik, Türk Devleti’nin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirmiştir. Örneğin laiklik toplum içinde dinsel ve mezhebe bağlı sınıf farklılıklarının oluşmasına engel olarak halkçılık ilkesinin tamamlayıcı bir unsuru olmuştur. Bilimsel esaslar ve modern teknolojinin, etkili bir biçimde kullanılmasına imkân vererek ve toplum hayatındaki bütün müesseselerin çağın gereklerine uygun bir şekilde değişip gelişmesini sağlayarak inkılapçılık ilkesini desteklemiştir.

  • Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları başlıklı bu yazıda, öncelikle laiklik ilkesinin sözlük anlamlarına değinildi. Akabinde ise laiklik ilkesinin önemi bir alt başlık olarak sunuldu. Son olarak laiklik ilkesinin sonuçları konusu ile yazı tamamlandı. Laiklik ilkesinin önemi veya laiklik ilkesinin sonuçları hakkında her türlü fikirlerinizi aşağıdaki yorum kutusunu kullanarak bizle ve ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz