Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Kutsal İttifak ve Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)

Kutsal İttifak ve Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)

Kutsal İttifak ve Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699)

II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Osmanlı Devleti’nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla papa, Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırdı. Kutsal ittifak böyle kuruldu.

Kutsal ittifak ile bir araya gelen ülkelerin Osmanlı Devletine karşı giriştikleri ve Osmanlı Devletinin hakimiyetine darbe vuran savaşlar dizisine ise Kutsal İttifak Savaşları denilir. Kutsal İttifak Savaşları, Osmanlı Devleti tarihinde “Felaket Seneleri” veya “Küçük Kıyamet” olarak geçerken, Avrupa tarihinde “Büyük Türk Savaşı” olarak yer almaktadır.

Kutsal İttifak Nedir?

Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak hevesiyle bir araya gelen devletlerin kurduğu birliğe Kutsal İttifak adı verilir. Kutsal İttifak içerisinde Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya vardı. Kurulan bu birlik, Osmanlı’ya dört cepheden saldırdı. Avusturya, Erdel ve Macaristan’a; Lehistan Podolya’ya; Venedik ise Dalmaçya ve Mora kıyılarına saldırdı.

Kutsal İttifak Devletleri

Aşağıda belirtilen devletlerin katılımı ile Kutsal İttifak oluşturulmuştur:

 • Avusturya
 • Venedik
 • Lehistan
 • Malta
 • Rusya

Kutsal İttifak Savaşlarının Nedenleri

1526 yılında Mohaç Savaşını Kanuni Sultan Süleyman önderliğindeki Osmanlı ordusu kazandı. Bugünden sonra 150 yıl boyunca Macaristan’ın büyük bir bölümü, Osmanlı Devleti hakimiyetine girdi.

Macaristan’ın geri kalan kısmı ise Avusturya Arşidüklüğü’nün hakimiyetindeydi. Avusturya yönetimindeki Protestan Macarlar, Tökeli İmre liderliğinde ayaklandılar ve bazı bölgeleri ele geçirdiler. Bunlar Orta Macaristan’da ele geçirdikleri bölgelerde bir krallık kurdular.

Tökeli İmre’nin Osmanlı Devletinden yardım talepleri önceleri hep sonuçsuz kaldı. Sonunda Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın ikna çalışmaları başarılı oldu ve IV. Mehmet Avusturya’ya savaş açmaya ikna oldu. Bu durum da Kutsal İttifak Savaşlarının temel nedeni oldu.

Kutsal İttifak Savaşları

Kutsal İttifak henüz tam olarak kurulmamış olsa da Viyana Kuşatmasından yorgun çıkan Osmanlı – Macar kuvvetleri saldırıya uğradılar.

Osmanlı Devleti Kutsal İttifak devletleriyle süren mücadelesinde dönem dönem başarılar kazandı. Ancak Köprülü Fazıl Mustafa Paşa dönemindeki Salankamen ve II. Mustafa dönemindeki Zenta Seferlerinde ağır yenilgiler alındı. On altı yıl süren savaşlar sonunda karşı koyacak gücü kalmadığını anlayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı.

Kutsal İttifak Tarihleri

Kutsal İttifak, tarihin çeşitli dönemlerinde Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri olan Papa’nın teşvikiyle Avrupa ülkeleri arasında kurulan ittifaklardır. Bu ittifakların çoğu Osmanlı Devleti’ne saldırmayı hedef almışlardır:

 • Kutsal İttifak (1538), Papa III. Paulus tarafından Venedik Cumhuriyeti’nin ısrarıyla Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış kısa süreli ittifak.
 • Kutsal İttifak (1571), Papa V. Pius tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış Akdeniz’in bütün Katolik güçlerini kapsayan ittifak.
 • Kutsal İttifak (1684), Papa XI. Innocentius tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Malta Krallığı, Lehistan-Litvanya Birliği ve Rus Çarlığını kapsayan ittifak.
 • Kutsal İttifak (1717), Papa tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış Papalık Devleti, Portekiz, Venedik ve Malta’nın katıldığı ve Matapan Muharebesi’yle sonuçlanan ittifak

Kutsal İttifak Savaşları Sonuçları

Avrupa’da savaşan devletlerin delegelerinin Macaristan Karlofça’da toplanıp anlaşması uygun görüldü. Anlaşmaya İngiltere ve Hollanda arabulucu olarak katıldılar.

Kutsal ittifak savaşlarının sonuçları:

 • Zenta savaşından sonra son Osmanlı kuvvetleri de dağılmış,
 • Habsburg orduları Macaristan şehirlerini ve buradaki Osmanlı kale ve tahkimatlarını ele geçirmiş,
 • Habsburg’daki müslüman halk yok edilmiş,
 • Rusya, Azak ve çevresine hakim olmuş,
 • Venedikliler, Dalmaçya kıyılarına hakim olmuş,
 • Leh orduları Polonya’yı işgal etmiştir.
 • Savaşlar sonunda Karlofça ve İstanbul antlaşmaları imzalanmıştır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz