Kutsal İttifak

Kutsal İttifak

II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Osmanlı Devleti’nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla papa, Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırdı. Kutsal ittifak böyle kuruldu.

Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak hevesiyle bir araya gelen devletlerin kurduğu birliğe Kutsal İttifak dendi. Kutsal İttifak içerisinde Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya vardı. Kurulan bu birlik, Osmanlı’ya dört cepheden saldırdı. Avusturya, Erdel ve Macaristan’a; Lehistan Podolya’ya; Venedik ise Dalmaçya ve Mora kıyılarına saldırdı.

Osmanlı Devleti Kutsal İttifak devletleriyle süren mücadelesinde dönem dönem başarılar kazandı. Ancak Köprülü Fazıl Mustafa Paşa dönemindeki Salankamen ve II. Mustafa dönemindeki Zenta Seferlerinde ağır yenilgiler alındı. On altı yıl süren savaşlar sonunda karşı koyacak gücü kalmadığını anlayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı.

Kutsal İttifak, tarihin çeşitli dönemlerinde Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri olan Papa’nın teşvikiyle Avrupa ülkeleri arasında kurulan ittifaklardır. Bu ittifakların çoğu Osmanlı Devleti’ne saldırmayı hedef almışlardır:

Kutsal İttifak (1538), Papa III. Paulus tarafından Venedik Cumhuriyeti’nin ısrarıyla Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış kısa süreli ittifak.

Kutsal İttifak (1571), Papa V. Pius tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış Akdeniz’in bütün Katolik güçlerini kapsayan ittifak.

Kutsal İttifak (1684), Papa XI. Innocentius tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Malta Krallığı, Lehistan-Litvanya Birliği ve Rus Çarlığını kapsayan ittifak.

Kutsal İttifak (1717), Papa tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı toplanmış Papalık Devleti, Portekiz, Venedik ve Malta’nın katıldığı ve Matapan Muharebesi’yle sonuçlanan ittifak