Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal

Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal

1918 yılına gelindiğinde Osmanlı ordusu savaştığı
cephelerde gerilemeye başladı. Ordunun asker, silah ve
erzak sıkıntısı savaşın daha fazla sürdürülemeyeceğini
gösteriyordu. Ülke ve milletin içinde bulunduğu şartlar çok ağırdı.
Osmanlı Devleti İtilaf Devletleriyle 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes
Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Mondros Ateşkes
Antlaşması’nın şartları son derece ağırdı. Antlaşmanın şartlarına
dayanılarak memleketin birçok bölgesi galip devletlerce işgal edildi,
ordumuz dağıtıldı, silah ve cephaneler galip devletlerin emrine verildi.

Mustafa Kemal,
Mondros Ateşkes Antlaşması
imzalandıktan
kısa süre sonra
İstanbul’a geldi. Mustafa
Kemal olayların bu şekilde
gelişeceğini tahmin etmişti. İstanbul’a geldiği gün
boğaza demirlemiş düşman donanmasını görmüş ve
“Geldikleri gibi giderler!” diyerek milletimizin
teslim olmayacağını dile getirmiştir.

Mustafa Kemal İstanbul’da vatanın kurtarılması
amacıyla padişah başta olmak üzere
devlet yöneticileriyle birçok kez görüşmelerde
bulundu. Ancak bu görüşmelerden bir netice
alamadı. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek
yaptığı toplantılar sonucu vatanın ancak
Anadolu’dan başlatılacak bir mücadele ile
kurtarılacağı sonucuna ulaştı. Arkadaşları
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçme ve Türk
milletini işgaller karşısında örgütleme fikrine
destek verdiler, onu bu kurtuluş mücadelesinin
önderi olarak kabul ettiler.

Mustafa Kemal gerekli hazırlıkları yaparak
19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını
kabullenemeyen ve bulundukları bölgeleri
korumak adına teşkilatlanmaya başlayan
Türk milleti, Mustafa Kemal’in önderliğinde
bir araya geldi. Lider Mustafa Kemal Türk
topraklarını işgal eden Yunan ordusuna karşı
başkumandan olarak Sakarya Meydan
Savaşı ve Başkumandan Meydan Muharebesi’ni kazanıp Türk milletini işgalci güçlerden
kurtardı. Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında
Türk milletine önderlik ederek askerî alanda
üstün başarılar elde eden Mustafa Kemal,
daha sonra da Türk milletinin çağdaşlaşmasını
hedef alan inkılapları gerçekleştirdi.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz