Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Klasik Dönemde Merkez Maliyesi

Klasik Dönemde Merkez Maliyesi

Klasik Dönemde Merkez Maliyesi

Gelir ve gider hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında
sadrazama kar sorumlu olan baş defterdar bulunurdu. Baş defterdar olan Rumeli Defterdarı mali yargının ve
hazine işlemlerinin en üst makamıydı. Yönetiminde
hazinenin gelir ve gider hesaplarının tutulduğu ve koordinasyonun sağlandığı bürolar vardı. Rumeli ve Anadolu eyaletlerinin
dışında kalan diğer eyaletlerde baş
defterdara bağlı taşra defterdarlıkları
kurulmuştu.

Merkezdeki maliye dairelerinde çalışan
memurlar hazineden maaş almayıp geçimlerini
kayıtlar ve tescillerden tahsil ettikleri
vergi ve harçlarla sağlarlardı.

Bütün devletlerde olduğu gibi Osmanlı
maliyesinin en önemli gelir kaynağı reayadan
alınan vergilerdi. Osmanlı Devleti’nde önceki
Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi İslam
hukukunun uygulanmasından dolayı bir
taraftan şeri vergiler toplanırken diğer taraftan
geleneklere dayanılarak konmuş olan örfi
vergiler toplanmaya devam etmiştir  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz