Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Kayı Alpi Abdurrahman Gazi

Kayı Alpi Abdurrahman Gazi

  • Türk Tarihi
  • 28 Ekim 2017
  • Kayı Alpi Abdurrahman Gazi için yorumlar kapalı

Kayı Boyu Alplerinden Abdurrahman Gazi

Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahit kumandanlardandır. Osman Gazi’nin sadık silah arkadaşlarından olup fetihlerde yardımcılarından biriydi. Osman Gazi 1317 yılından itibaren kenara çekildikten sonra Abdurrahman Gazi’yi akıncı kollarından birinin başına getirdi. Orhan Gazi ile birlikte önce Kara Çepiş ve Alb/Ebe suyu hisarlarını ardından Köprühisar’ını zaptettiler. Daha sonra İznik fethini kolaylaştırmak üzere müstahkem Kara Tekin hisarı üzerine varıp aldılar.

Kayılar Bayrağı

Kayılar Bayrağı

Orhan Gazi bu fetihlerden sonra Samsa Çavuş’u İznik’in kuşatmasıyla, Abdurrahman Gazi’yi ise Bizans’tan gelebilecek yardımları  ve tehlikeleri önlemekle vazifelendirdi. Nitekim Abdurrahman Gazi İstanbul’dan gemilerle Yalova’ya çıkarılan kuvvetleri bir baskınla dağıttı. Böylece Bursa’nın fethine kadar uç beyi olarak hizmet gördü. Bursa’nın fethinde bulundu.

728/1327-1328 yılında Konur Alp ile birlikte Aydos’un fethi için görevlendirildi. Kalenin güçlü ve yüksek duvarları hücumları neticesiz kılıyordu. Ancak kale kumandanının kızı surlardan Türkleri seyrederken daha önce rüyasında kendisini sıkıntıdan kurtardığını gördüğü bir yiğidin-ki o Abdurrahman Gazi idi-karşı saflarda çarpıştığına şahit oldu. Derin bir aşkla bağlandığı gence bir mektup yazarak taşa sarıp fırlattı. Kızın planı gereğince geceleyin Abdurrahman Gazi, seksen kadar adamıyla gizlice açılan kapıdan içeriye girdiler. Böylece kale kolaylıkla gazilerin eline geçmiş oldu.

Abdurrahman Gazi birkaç gün sonra Aydos’un fethi haberini Orhan Gaziye bizzat ulaştırdı. Orhan Bey fethe vesile olan kızı Abdurrahman Gazi ile evlendirdi. Bilahare şecaat ve yiğitlikte büyük bir şöhret kazanan Kara Rahman bu izdivaçtan doğmuştu.

Uç beyliği Kayıları daha yakından tanımak için Kayılar Tarihi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.