Web sitemize hoşgeldiniz, 15 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Karluklar

Karluklar

Karluklar

Karluklar, Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak Altay Dağları’nın batısında yaşadılar. Çinlilerin kışkırtmasıyla
sık sık Kök Türklere karşı ayaklandılar. II. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında, Basmil ve
Uygurlarla birlikte rol oynadılar. Bir müddet Uygurların egemenliğinde yaşayan Karluklar, Uygurlarla
anlaşamayınca batıya göç ettiler. Karluklar, 766 yılında, Türgişlerin siyasi varlıklarına son verdiler.
Talas Nehri dolaylarında bir devlet kurdular. Uygur Devleti yıkıldıktan sonra devletin merkezini
Balasagun şehrine naklettiler. X. yüzyılın ilk yarısında Karahanlılar Devleti’nin kurulmasında etkin rol
oynadılar. Uygurlar ve Türgişlerle Türk yaşayışına giren şehirleşme anlayışı, Karluklar tarafından
geliştirilerek devam ettirildi.

 
Müslümanlarla Çinliler arasındaki Talas Savaşı’nda (751) Karluklar, Müslümanların yanında yer
alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar. Böylece Orta Asya’nın Türk hâkimiyetinde kalmasında etkili
oldular.

 
Karluklar, XII. yüzyılda Karahitayların ve Moğolların hâkimiyeti altına
girmiş, Cengiz Han’a itaat
eden ilk Müslüman Türk topluluğu olmuşlardır.

 
 Karluklar, tarihte İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu olarak bilinmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz