Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali

İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali

İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali

Savaş sonrası ekonomik sıkıntılar içinde olan İtalya, 1929
Ekonomik Buhranı’ndan da oldukça etkilendi. Bir sanayi ülkesi
olmasına rağmen ham madde kaynakları bakımından tamamen
dışarıya bağımlı olan İtalya, ekonomik sarsıntılar içerisinde
bütçe ve dış ticaret dengesinde açıklar vermeye başladı. Bu
etkenler İtalya’yı doğal zenginliklere sahip Habeşistan’a doğru
yöneltti.

Ayrıca 1931’de Japonya’nın Mançurya’ya saldırması,
Almanya’nın Versay şartlarından kurtulma girişimlerine İngiltere
ve Fransa’nın tepkisiz kalması İtalya’yı Habeşistan’ın işgali
konusunda harekete geçirdi.

İtalya’nın1934’te başlattığı Habeşistan saldırısı 1936’da
işgalle sonuçlandı. Avrupa’da İtalya’ya karşı ortak bir cephenin
kurulamayışı ve Habeşistan’a askerî yardım yapılamaması bu
işgali kolaylaştırdı. İtalya, Akdeniz’de deniz gücünü elinde tutan
İngiltere’ye karşı kuvvetli bir rakip hâline geldi. İtalya’nın
Habeşistan’a saldırısı ile Almanya, Locarno Antlaşması’nı
feshetti. Avrupa’daki mevcut durum bozuldu.

– Almanya, İtalyan-Habeş savaşını bahane ederek Versay
Antlaşması’nın Ren Bölgesi’nin
askerden arındırılmasıyla ilgili
maddesini kaldırdı.
Bu buhran, Kasım 1936 ’da İtalya
ve Almanya’yı birbirine yaklaştırdı ve
Berlin-Roma Mihveri kuruldu.

– Temmuz 1936’da İspanya’da
milliyetçiler ve cumhuriyetçiler arasında
çatışmalar yaşanmaktaydı.

– İtalya milliyetçi gurubu, Fransa ve
SSCB ise cumhuriyetçileri destekledi.

– Berlin-Tokyo Mihveri kuruldu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz