Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

Fatih Sultan Mehmed’in fetih için yaptığı tüm hazırlıklar yaşamış olduğu çağın bilim ve teknolojisinden de faydalandığını göstermektedir. Bu teknolojinin de yardımıyla II. Mehmed 54 gün içerisinde geçilmez sanılan surları yıkıp fethi gerçekleştirmiştir.

Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda kalıcı olmak için “istimâlet politikası“ uygulamıştır. Bu politikanın amacı fethedilen topraklardaki insanların devlete olan bağlılıklarını güçlendirmektir. Osmanlı Devleti bir yandan fetihleri gerçekleştirirken bir yandan da istimâlet politikası ile farklı millet ve kültürleri bir arada yaşatmayı başarmıştır.

İstimâlet Siyaseti Dört Aşamada Gerçekleşmiştir:

  • Fetih öncesi hazırlık
  • Fetih sonrası halkın alıştırılması
  • Adil yönetim anlayışı
  • Halka tanınan din, dil ve kültürel özgürlükler
İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

Bizans saray tarihçisi Georgios Sphrantzes (Gergios Sıprantiz) İstanbul’un fethi sonrası yaşananları şöyle anlatıyor:

“Şehrimizin düşüşünün üçüncü gününde Sultan II. Mehmed şehre neşe ve zafer ile girdi. Ardından da yayınladığı şu emirle halkı rahatlatmıştır.

Bu şehirde yaşayan insanlar artık saklandıkları yerlerden çıksınlar. Özgür oldukları için kendilerine soru sorulmayacak. Şehri daha önce terk etmişlerin ve mülklerini kaybetmişlerin eşyaları hak sahiplerine tekrar verilecek. Durumları düzelinceye kadar vergi alınmayacak. Şayet evlerine dönecek olurlarsa rütbe ve dinlerine bakılmaksızın eski haklarına sahip olacaklar.”

Osmanlı sultanları yukarıdaki örnekte olduğu gibi yeni fethedilen yerlerde halkın güvenini kazanmak için can ve mal güvenliği garantisi veren “ahidname” adlı bir belge yayımlarlardı.

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi sırasında Kahire’ye ulaşır. Burada okunan cuma hutbesinde kendisi için “Mekke ve Medine’nin hâkimi” anlamına gelen “Hâkimü’l Harameyn” unvanının kullanıldığını duyar. Bunun üzerine müdahale ederek “Mekke ve Medine’ye hizmet eden” anlamına gelen “Hâdimü’l Harameyn” ünvanının kullanılmasını ister.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz