Kategori: İslam ve Diğer Dinler Tarihi

İslam ve Diğer Dinler Tarihi kategorisinde başta dinimiz İslam ve diğer dinler hakkındaki konular derlenmiştir.

Hicri Takvim / Şemsi ve Kameri (2 Çeşit)

Hicri takvim, Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra kullandığı takvimlerden biridir. Türkler; Hicri takvimden önce oniki hayvanlı Türk takvimi kullanıyorlardı. Hicri…

Ahilik ve Tasavvuf

Ahilik; İslâmî inanç ve prensiplerinden güç ve kuvvet alan esnaf ve sanatkarlar kuruluşudur. Ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bir kutsal emanet…

İslamın Doğduğu Ortam

Coğrafî Durum: Arap Yarımadası, özellikle Hicaz bölgesi, Peygamber Efendimizin doğduğu, yaşadığı, ilk vahyi aldığı, peygamber olduğu ve vefat ettiği bölge…

İslam’dan Önce Arabistan ve Dünya

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda insanların hayat anlayışına verilen isim Cahiliyye Dönemi’dir. Arap Yarımadası başta Hicaz bölgesi ve Mekke olmak üzere…

İslam Tarihinin Kaynakları Nelerdir?

İslam Tarihinin ilk ve en önemli kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’de birçok sure ve ayet inançlardan, insanlık tarihinden, diğer peygamberlerin…

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türklerin topluca İslamiyeti din olarak kabulleri ve İslam medeniyeti dairesine dahil olmaları, Türk Tarihi açısından son derece de önemli bir…