Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Temmuz 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » İnsan Hayatında Uydu ve İletişim Teknolojisi

İnsan Hayatında Uydu ve İletişim Teknolojisi

İnsan Hayatında Uydu ve İletişim Teknolojisi

21. yüzyılın kritik teknolojilerinden biri olan uydu teknolojisi, büyük bir hızla gelişmekte ve yeni uygulama alanları ortaya çıkarmaktadır.

Gözlem amacına yönelik uydu sistemleri giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Bu teknolojilere sahip ülkeler savunmalarında, ekonomilerinde ve bilimsel araştırmalarında büyük kazanımlar elde etmektedirler.

Uydu teknolojileri uzak mesafelere ulaşabildiği ve altyapı çalışmalarına ait bir kısım zorunlulukları ortadan kaldırdığı için çok önemli işletme kolaylıkları ortaya koymaktadır. Uydular; hava tahmini, güvenlik problemlerinin çözümü, mobil uydu iletişimi, sosyal ağlar, navigasyon, ölçme ve haritacılık gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Uydular görüntü ve sesin net ulaşımı için bilişim teknolojisinde önemli bir araçtır.

Bilgisayar ve bilgisayar ağları üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde haberleşme amacıyla geliştirilen Genel Ağ, günümüzde insanların vazgeçemediği bilişim teknolojilerinden biri olmuştur. Bilginin ve bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan teknolojiler, insan gücünün esas olduğu sanayi toplumundan bilgisayarların dâhil olduğu bilgi toplumuna geçişi sağlamıştır. Bu geçişle üretim, haberleşme ve ulaştırma sistemlerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bilgi toplumu, insanlardan okuryazar olmanın yanında bilgisayar teknolojilerini de belli oranda kullanabilmelerini istemektedir.

Eğitimde Teknolojinin Kullanılması

Eğitimde kullanılan etkileşimli tahtalar, projeksiyon cihazları, elektronik sözlükler, akıllı hesap makineleri teknolojinin eğitimde ne kadar yoğun olarak kullanıldığının göstergeleridir. Günümüzde işletmeler arasında yaşanan küresel rekabet yeni teknolojilerin kullanım alanlarını artırmıştır. İşletme sahipleri, maliyet tasarrufu sağlamak, küresel rakipleriyle rekabet edebilmek ve müşterilerine daha iyi hizmet götürebilmek için yeni teknolojileri kullanmak zorunda kalmışlardır.

İletişimin kitlesel boyutlara varmasında kitle iletişim araçları (televizyon, radyo, gazete, Genel Ağ, vb.) temel rolü üstlenmiştir. Bu araçlar, yeni kültürel biçimlerin ortaya çıkmasına yardım etmekte, aynı zamanda var olan kültürel yapılardan da etkilenmektedir. Medya, günümüzde kültürün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Medya ile kültür arasındaki bu bağlantı, tüm belirsizliğine rağmen kitlesel iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır.

İnsanlar, günümüzdeki iletişim teknolojileri ile kendilerini geliştirme ve eğitsel faaliyetlerde bulunma yönünde yeni imkânlara kavuşmuştur. Özellikle uydu yayıncılığındaki gelişmelerle uzaktan eğitim programları ile diploma sahibi olabilmenin yolu açılmıştır.

Yeni Haberleşme Araçları

İnsanlar, yeni haberleşme araçlarının sağladığı imkânlarla bilgi, eğlence, fotoğraf ve anı paylaşımında bulunabilmekte, interaktif olarak haberleşebilmektedir. Haberleşme yöntemi olarak sms, e-mail vb. teknolojik iletişim araçlarını kullanmaktadır. Cep telefonu ile Genel Ağ’a bağlanabilmekte, dizi ve film izleyebilmekte, borsada hisse senedi alım satımı yapılabilmektedir. Bu teknolojik gelişmeler insanların zaman kaybı olmadan iletişim ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktadır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, reklam sektörünün kalitesini ve yaygınlığını artırmıştır. Reklam sayısı ve çeşitliliğinin artması, insanların her an reklamlara maruz kalmasına neden olmuştur.

Yeni iletişim teknolojileri bir yandan insanların hayatını kolaylaştırırken diğer yandan iş olanaklarının azalmasına sebep olmaktadır. İnsanlar, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile sanal âlem üzerinden birçok işini halledebilmekte ancak bu durum onları giderek yalnızlaştırmaktadır. Genel Ağ, iletişim içinde iletişimsizlik veya toplum içinde yalnızlık gibi paradoksal birtakım sorunlarını da beraberinde getirmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz