Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi

İnkılapçılık

Türkçeye Fransızcada kullanılan “revolution” (revuleyşın) kelimesinin karşılığı olarak giren inkılap kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı; toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliktir. İnkılap çağın ihtiyaçlarını karşılamayan devlet yapısını ve yönetimini değiştirmek için halkın katılımıyla ülkede yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik bir yapının oluşturulmasıdır.

Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkelerinden biri de inkılapçılıktır. Bu ilke ile Türk inkılabının oluşum ve gelişim safhalarının kavranıp benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu açıdan inkılapçılık diğer ilkeleri de içine alan bir ilkedir. İnkılapçılık ilkesini anlamak ve özümsemek için öncelikle Türk inkılabının temel niteliklerini ve Atatürk’ün inkılapçılık anlayışını bilmek gerekir.

Türk inkılabı önceden belirlenmiş soyut ilkeler üzerine kurulmamıştır. Atatürk, Türk inkılabının felsefesini “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.” sözüne bağlamıştır. Ona göre tüm kurumlar bilimsel yenilikler karşısında kayıtsız kalmamalıdır. Buradan anlaşılacağı üzere Türk inkılabı durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda da her zaman yeniliklere açıktır.

Türk inkılabı aklı ve bilimi esas alır. Bununla birlikte taklitçi değildir, gerçekçi ve uygulanabilir niteliktedir. Türk inkılabının amacı toplumu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmaktır.

İnkılapçılık ilkesi çağın gerisinde kalmayı önlemek için konmuştur. Ancak Atatürk, Batılı kurum ve kuruluşları örnek alarak gerçekleştirdiği inkılaplarda taklitçilikten sakınmıştır.

Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi, ilke ve inkılapların korunması, sürekliliğinin ve işlevselliğin sağlanması açısından Atatürkçü düşünce sistemi içinde önemli bir yere sahiptir.

Çağdaşlaşmanın en büyük engeli inkılapları dogmalaştırmak, ilkeleri yeni gelişmelere cevap veremez hâle dönüştürmektir. Çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak sürekli yenileşmeyi hedef alan inkılapçılık, Atatürkçülüğü, Türk inkılabını ve ilkelerini dogma olmaktan kurtararak sürekliliğini ve gelişimini sağlamıştır. Ayrıca inkılapçılık, barışçı ve demokratik bir anlayış ve inanca sahiptir.

Türk inkılabı ulusal olduğu kadar evrensel niteliklere de sahiptir. Bu yönüyle sömürülen ülkelerin bağımsızlık hareketlerine örnek olmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz