Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » III. Selim Dönemi Islahatları

III. Selim Dönemi Islahatları

III. Selim döneminde Osmanlı Devleti’nin; siyasi, askerî ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. XVII ve XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerine karşı alınan yenilgiler ve büyük toprak kayıpları devlet ve toplum sisteminde ıslahat yapmayı zorunlu kılıyordu.

III. Selim, Fransız İhtilali’nin bütün dünyayı etkilemeye başladığı bu dönemde, devletin güvenliğini ve devamlılığını sağlama açısından ıslahat yapma yoluna gitti.

III. Selim, yapacağı yenilikler için Türk ve yabancı uzmanlara hazırlattığı layihalar adı verilen raporları incelemiş ve devletin yeniden yapılanması için Meclisi meşveret (danışma meclisi) oluşturarak ıslahat yapma kararı almıştır. Yapılan yeniliklerde daha çok Fransa örnek alındı. Bu dönemde başta ordu olmak üzere ekonomi ve yönetim alanında köklü değişikliler yapıldı. III.Selim döneminde yapılan yeniliklerin tümüne ve bu dönemde kurulan orduya Nizam-ı cedit adı verildi.

III. Selim döneminde Avrupa devletlerinin önemli başkentlerinde (Londra, Paris, Viyana ve Berlin) daimî elçilikler açıldı. Bu sayede Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerini daha yakından tanıyarak aleyhine oluşturulan ittifaklardan zamanında haberdar olma fırsatını buldu.

Yabancı dil eğitimine önem verildi.Avrupa’da meydana getirilen eserler Türkçeye tercüme edilerek kültürel gelişme sağlanmaya çalışıldı.

Batı tarzı Nizamıcedit ordusu kuruldu. Bu ordunun masraflarını karşılamak üzere İradıcedit hazinesi oluşturuldu. Yine III.Selim döneminde, askerî alanda Selimiye ve Levent kışlaları oluşturuldu. Kara ve Deniz Mühendishaneleri, tersanecilik ve hafif topçu ocağı geliştirildi.Yeni ordunun eğitimi için Avrupa’dan subaylar getirildi. Bu yeni ordu, Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında Akka Kalesi önlerinde Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı.

Ekonomi alanında ise İrad-ı cedit hazinesinin kurulmasının yanında vergi düzenlemesi yapılmış, halkın gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla ekonomik önlemler alınmış, yerli malı kullanımı özendirilmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz