Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » II. Vatikan Konsülü ve Hristiyan Dünyasına Etkileri

II. Vatikan Konsülü ve Hristiyan Dünyasına Etkileri

Martin Luther’le başlayan Hristiyanlıkta reform girişimleri, Katolik Kilisesi’nde büyük rahatsızlıklara
neden oldu. Bu kilise, bir yandan reform yanlılarına sert tepki gösterirken diğer yandan
da kendisine yöneltilen eleştirileri gözden geçirmeye başladı. Bu girişim Katolik Kilisesi’nde karşı
reform hareketinin başlamasına neden oldu. Bu amaçla sorunların çözümü için konsüller toplandı.

20. yüzyıla gelindiğinde ise Katolik
Kilisesi’ni başka sorunlar beklemekteydi.
Çünkü bu yüzyılın başından itibaren dünyada
meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler
Hristiyan kiliselerini de etkiledi. Bu etkiyi Katolik
Kilisesi daha da belirgin bir şekilde hissetti.
Bu dönemde kilise aleyhtarı yönetimler, kilisenin
siyasi ve sosyal alandaki gücünü büyük ölçüde kısıtlamaya başladılar. Katolik Kilisesi modern
hayatın getirdiği bu zorlu süreç karşısında uzun süre sessiz kaldı. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısına
gelindiğinde Katolik Kilisesi kendi anlayışını çağın şartlarına uydurmak için önemli girişimlerde
bulunmaya başladı. Bu çerçevede Papa XXIII. John önderliğinde 1962 yılında II. Vatikan Konsülü
toplanmış ve bu 1965 yılına kadar sürmüştür.

Dünyanın her tarafından Katolik piskoposlar bu konsüle katılırken Ortodoks ve Protestanlar
sadece resmî gözlemci göndermişlerdir. Bu konsül, Hristiyan birliğini sağlamak için diyaloğun başlatılması
ve Hristiyanlığın modern dünyadaki konumunun tartışılması bakımından Hristiyan dünyasında
geniş yankı uyandırmıştır.

II. Vatikan Konsülü’nde günümüz yaşam tarzını kolaylaştırıcı, Katolik karşıtlığını azaltıcı bir
dizi karar alınmıştır. Bu bağlamda bazı ibadet ve ayinlerin yerine getirilmesinde kolaylıklar sağlanmıştır.
Hristiyan halka, Latince dışında da ibadet yapma hakkı tanınmış ve laiklerin (ruhban
sınıfından olmayan) dinî işlere katılabileceği bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Aynı konsülde farklı Hristiyan grupların
birliğini sağlamaya yönelik diyalog
faaliyetlerinin önemine dikkat çekilmiştir.
Bunun için gerekli çabaların
gösterilmesi kararı alınmıştır. Bu amaçla
papa değişik ülkelerdeki Hristiyan
gruplara birlik amaçlı ziyaretler düzenlemiştir.
Papa XVI. Benedict bu ziyaretlerinden
birini de 28 Kasım-1 Aralık
2006 tarihleri arasında Türkiye’ye
yapmıştır. 29 Kasım 2006 günü Fener
Patrikhanesi’nde yaptığı konuşmada
1054 yılında iki kilisenin ayrılmasına
sebep olan olaylardan dolayı üzgün
olduğunu belirtmiştir. Konsülde ayrıca diğer din mensuplarıyla iyi ilişkiler kurmak, çağın inançsızlık
sorununa karşı dinlerin dayanışmasını sağlamak ve diğer din mensuplarına Hristiyanlığı daha
iyi tanıtabilmek için diyalog girişimlerinin başlatılması kararı alınmıştır. Bu amaçla 1964 yılında
“Hristiyan Olmayanlar Sekreteryası” oluşturulmuştur. Günümüz dünyasında değişik din mensuplarıyla
diyalog faaliyetlerini yürüten bu sekreteryada, İslam ile ilgili de bir masa oluşturulmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz