Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Ocak 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları

II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları

Islahat hareketlerine girişen ilk padişah II. Osman’dır. Ona
göre devletin içinde bulunduğu karışık durumun sebebi adam
kayırmalar, rüşvet ve kötü yönetimdi. Bu amaçla padişah
yetkisini ve otoritesini artırmayı amaçlamıştır. Şeyhülislam ve
ilmiye sınıfının yetkilerini sınırlandırmış, ilk kez saray dışından
evlenerek değişik bir yol izlemiştir. Başkenti İstanbul’dan
Anadolu’ya taşımayı dahi düşünmüştür.

II. Osman, daha önceki hükümdarların geleneklerine uyarak
Lehistan üzerine yapılan sefere bizzat katıldı. Bu sefere çıkma
amaçlarından birisi asker üzerindeki otoritesini hissettirme
düşüncesiydi. Padişahın bizzat katıldığı bu seferde Hotin Kalesi
kuşatıldı ama alınamadı (1621). Kale kuşatılması sırasında
yeniçerilerin isteksizliğini gören padişah Yeniçeri Ocağı’nı
kaldırmayı düşünmüştür. Padişahın bizzat sefere katılması
sorunun kaynağını görmesi açısından da çok önemlidir. Ancak
padişah bu köklü ıslahat düşüncesini gerçekleştiremeden
yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz