Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 22 Haziran 2021

II. Murat

tarih bilmi

ll. Murat çocukluğunu Amasya’da geçirmişti. On dokuz yaşında tahta çıktı. Şair, hattat ve çok iyi bir askerdi.

Halkının kendisine karşı duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı Koca Murat Gazi ismiyle andığı II. Murat, ince ruhlu, hassas, lütufkâr, adil, merhametli olup sözüne sadık, cesur ve tedbirli, kumanda kabiliyeti yüksek bir devlet adamıydı.

Babası : Mehmet Çelebi
Annesi : Emine Hatun
Doğumu : 1402
Vefatı : 1451
Saltanatı : 1421 – 1451

II. Murat

II. Murat

İlmî sohbetleri sever, âlimleri korur ve onların ihtiyaçlarını karşılardı. Hemen hemen bütün ömrünü savaş meydanlarında geçirdiği hâlde imar işlerine de önem verip pek çok eser bıraktığı için Hayır Babası diye anılırdı.

Bizanslı tarihçi Dukas, II.Murat hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı.”Onun döneminde askerî alanda önemli gelişmeler olmuş, yeniçerilerin sayısı artırılmış, yeni silah ve toplarla orduya modern bir nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz