Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler

II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler

Okul Öncesi Eğitim

• İlk anaokulu öğretmenleri, gayrimüslim kadınlardır.
1915’te Darülmuallimat’a bağlı olarak açılan
Ana Muallime Mektebinde Müslüman-Türk anaokulu
öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır.
• Bu okullara 4-5 yaş grubu öğrenciler alınmıştır.
• Dinî ve millî hikâyelerin okutulması, yürüyüş,
beden hareketleri, resim inceleme, el işi çalışmalarının
yapılması öngörülmüştür.
• Resmî ve özel anaokullarının açılmasına izin verilmiştir.

İlköğretim

• 1913’te çıkarılan Geçici İlköğretim Kanunu ile ilköğretim
zorunlu hâle getirilmiştir.
• İlköğretim, altı yıl olarak belirlenmiştir.
• Derslerde drama ve tiyatro uygulamaları yapılarak
ezbercilikten uzaklaşmaya çalışılmıştır.
• Okullaşma oranının az olması ve olumsuz yaklaşımlar
nedeniyle istenilen sonuçlar alınamamıştır.
• Sıbyan mekteplerinin bir kısmı kapansa da eski
yöntemle eğitim hâlâ devam etmektedir.

Ortaöğretim

• İdadiler genellikle büyük şehirlerde açılmışken
rüştiyeler kasabalara kadar yayılmıştır.
• Bu dönemde, erkeklere ve kızlara mahsus yatılı
okullar açılmıştır.
• İdadiler, daha sonra sultani adını almıştır.
• Bu okullarda yedi yıl eğitim yapılması kararlaştırılmıştır.
• Sultanilerde dil, tarih, fen bilimleri, matematik,
resim, din gibi dersler okutulmuştur.

Yükseköğretim

• 1912’de hazırlanan Darülfünun Nizamnamesi ile
Darülfünunda köklü reformlar yapılmıştır.
• Darülfünunun, bilim ve fennin yayılmasına hizmet
eden bir kurum olmasına çalışılmıştır.
• Yurt dışından hocalar getirilmiş, branşlaşmaya
gidilmiştir.
• Tüm bu çabalara karşın Darülfünun, bilim üreten
bir kuruma dönüşememiştir. Bu sonuçta o dönemin
siyasi, sosyal, ekonomik şartları da rol oynamıştır.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz