Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 16 Nisan 2021

II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler

tarih bilmi

Okul Öncesi Eğitim

• İlk anaokulu öğretmenleri, gayrimüslim kadınlardır.
1915’te Darülmuallimat’a bağlı olarak açılan
Ana Muallime Mektebinde Müslüman-Türk anaokulu
öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır.
• Bu okullara 4-5 yaş grubu öğrenciler alınmıştır.
• Dinî ve millî hikâyelerin okutulması, yürüyüş,
beden hareketleri, resim inceleme, el işi çalışmalarının
yapılması öngörülmüştür.
• Resmî ve özel anaokullarının açılmasına izin verilmiştir.

İlköğretim

• 1913’te çıkarılan Geçici İlköğretim Kanunu ile ilköğretim
zorunlu hâle getirilmiştir.
• İlköğretim, altı yıl olarak belirlenmiştir.
• Derslerde drama ve tiyatro uygulamaları yapılarak
ezbercilikten uzaklaşmaya çalışılmıştır.
• Okullaşma oranının az olması ve olumsuz yaklaşımlar
nedeniyle istenilen sonuçlar alınamamıştır.
• Sıbyan mekteplerinin bir kısmı kapansa da eski
yöntemle eğitim hâlâ devam etmektedir.

Ortaöğretim

• İdadiler genellikle büyük şehirlerde açılmışken
rüştiyeler kasabalara kadar yayılmıştır.
• Bu dönemde, erkeklere ve kızlara mahsus yatılı
okullar açılmıştır.
• İdadiler, daha sonra sultani adını almıştır.
• Bu okullarda yedi yıl eğitim yapılması kararlaştırılmıştır.
• Sultanilerde dil, tarih, fen bilimleri, matematik,
resim, din gibi dersler okutulmuştur.

Yükseköğretim

• 1912’de hazırlanan Darülfünun Nizamnamesi ile
Darülfünunda köklü reformlar yapılmıştır.
• Darülfünunun, bilim ve fennin yayılmasına hizmet
eden bir kurum olmasına çalışılmıştır.
• Yurt dışından hocalar getirilmiş, branşlaşmaya
gidilmiştir.
• Tüm bu çabalara karşın Darülfünun, bilim üreten
bir kuruma dönüşememiştir. Bu sonuçta o dönemin
siyasi, sosyal, ekonomik şartları da rol oynamıştır.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.