Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » II. Dünya Savaşı Öncesinde Japonya’daki Gelişmeler

II. Dünya Savaşı Öncesinde Japonya’daki Gelişmeler

II. Dünya Savaşı Öncesinde Japonya’daki Gelişmeler

I. Dünya Savaşı’nda Avrupalı devletlerin birbiriyle olan mücadeleleri, Uzak Doğu’ya olan ilgilerini
azaltmıştı. Japonya bu durumu Asya’daki yayılmasını hızlandırmak için bir fırsat olarak gördü.
Almanya’ya karşı savaşa girerek Pasifik’te ona ait (Carolina, Marianne ve Marshall)
adaları işgal etti.
Çin’den birçok ekonomik ayrıcalıklar kazandı.

Japonya, 1920’li ve 1930’lu yıllarda Uzak Doğu’nun en güçlü devleti oldu. Uzak Doğu’da topraklarını
genişletmek isteyen Japonya, doğal kaynaklar açısından zengin olan Mançurya ve Çin’e egemen olup
Asya içlerine kadar yayılmak istedi. Bu gelişmeler, Uzak Doğu’da çıkarları olan Avrupa devletlerini,
Japonya’ya karşı birtakım önlemler almaya sevk etti. 1922 “Washington Deniz Silahsızlanması
Konferansı” bu amaçla yapıldı. Burada Japonya’nın Çin’e yönelik tehdidini azaltmak için kararlar
alınırken Japon deniz kuvvetleri de sınırlandırıldı.

Liberallerin iktidarda olduğu 1927’ye kadar Japonya, ele geçirmek istediği bölgeleri, ekonomik
nüfuzu altına aldı. Daha sonra askerî destekli hükûmetlerin iktidara gelmesi ve 1929 Ekonomik
Buhranı’nın çıkması, Japonya’nın yumuşak yayılma politikasını değiştirdi. Bu tarihten itibaren Japonya,
yayılmacı politikasını askerî güce dayandırdı.

Japonya, 1931’de Mançurya’yı işgal ederek Çin’e yöneldi.
Asya’daki faaliyetlerinde serbest kalmak amacıyla, 1933’te
Milletler Cemiyetinden; 1934’te Washington Antlaşması’ndan
çekildi. Aynı zamanda 1934’te, “Asya, Asyalılarındır.” diyerek
Batılıların Çin’le olan münasebetlerini kesmelerini istedi.
Japonya’nın yayılmacı politikası, Uzak Doğu’da güçler
dengesini bozdu. Bu bölgede çıkarları olan İngiltere ve ABD gibi
devletler, önce Japonya’nın bu tutumuna tepkisiz kaldı. Ancak
Japonya’nın 1937’de Çin’e saldırması üzerine bu devletler Çin’e
yardıma başladı. 1938’de Japonya doğu ve orta Çin’in
topraklarını ele geçirdi (57. sayfadaki haritadan yararlanınız.).
Batılıların doğu Asya’dan atılmasını öngören “Yeni Düzen”i ilan
etti. Japonya’nın emperyalist tutumu nedeniyle Uzak Doğu, II.
Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri oldu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz