Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » İhşidiler (Akşitler)

İhşidiler (Akşitler)

Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir. Kurucusu Abbasi Devleti tarafından Mısır’a vali olarak tayin
edilen Muhammed’dir. Muhammed’in babası Togaç, Ferganalı bir Türk’tü ve Abbasilerin Suriye valiliğini
yapmıştı. Muhammed de çeşitli valiliklerde bulunduktan sonra 933’te Mısır valiliğine tayin edildi.
Abbasi Halifesi Er-Razi Billah, Muhammed’e Akşit unvanını verdi. Muhammed Mısır’da
bağımsızlığını
ilan ederek başkenti Fustat olmak üzere İhşidiler Devleti’ni kurdu (935).
 
 Mısır’da adaletli bir yönetim uygulayan Muhammed, Suriye, Filistin ve
Lübnan’ı ele geçirdi.
İslamiyetin kutsal şehirleri olan Mekke ve Medine’yi kendine bağladı.

 
 Muhammed ölünce (946) yerine oğlu Unûçur geçti. Ancak çocuk yaşta olduğundan naipliğini
Habeşli Kâfur üstlendi. Kâfur, yıkılışına kadar devletin en etkili yöneticisi oldu. Daha sonra kardeşler
arasında çıkan taht kavgaları, karışıklıklara yol açtı. Bu karışıklıklardan usanan
bazı devlet adamları,
batı komşuları olan Fatımîlerden yardım istediler. Mısır’da gözü olan Fatımîler, bu isteği kabul ederek
Mısır’a girdiler ve İhşidiler Devleti’ne son verdiler (969). 

ihşidiler haritası, akşitler haritası
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz