I. Murat (Hüdavendigâr)

I. Murat (Hüdavendigâr)

I. Murat (Hüdavendigâr) 1Babası : Orhan Bey
Annesi : Nilüfer Hatun
Doğumu : 1326
Vefatı : 1389
Saltanatı : 1362 – 1389

Hüdavendigâr ve Gazi Hünkâr lakaplarıyla anılan I. Murat,
babası Orhan Bey’in başlattığı
teşkilatlanma çalışmalarını daha
da ileriye götürmüştür. I. Murat;
Osmanlı Devleti’ni Çandarlı Halil
Hayrettin Paşa ve Ali Paşa gibi
değerli komutanlarının çabaları ve
etkileriyle adli, ekonomik ve askerî
alanlarda çok iyi teşkilatlandırmış,
bir devlet hâline getirmiştir.

I. Murat, az ve öz konuşurdu.
Kibar, nazik, ilim adamlarına karşı
saygılı olarak bilinirdi. Devlet
adamı olarak ise çabuk ve isabetli
karar verebilme yeteneğine sahip,
planlı, disiplinli, sözüne sadık bir
padişahtı. Görevde ihmali hoş
görmezdi.

Padişahlığı döneminde emrindeki
komutan ve devlet adamlarıyla
anlaşmazlığa düşmemiş,
dinî hoşgörüsü sayesinde Katolik
ve Ortodoksların takdirlerini kazanmıştır.

Tarihçi Gibbons “Padişahlığı
boyunca Hristiyanlara papalıktan
daha iyi muamele etmiştir.” diyerek
I. Murat’ın engin hoşgörüsünü
vurgulamıştır.

I. Murat, planlı ve isabetli politikalarıyla
Balkanlarda fetihler
gerçekleştirerek Osmanlı Devleti’nin
Balkan hâkimiyetinin
temellerini atmıştır.