I. İzzettin Keykavus Dönemi

I. İzzettin Keykavus Dönemi

I.Gıyaseddin
Keyhüsrev’in ölümünden sonra devletin başına I. Izzeddin Keykavus geçti. Kardeşlerinin
isyanını bastırdı. 1214 yılında Sinop’u fethetti,
Trabzon İmparatoru’nu ve Çukurova’daki
Ermenileri vergiye bağladı. Artuklu ve Erbil
hükümdarlarını hâkimiyetine aldı. Eyyûbiler
üzerine çıktığı sefer esnasında Malatya’da öldü
(1220).