Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

I. Dünya Savaşı, 1815 Viyana Kongresi ile temelleri atılan Avrupa siyasal haritasının değişmesine ve güçler dengesinin yeniden kurulmasına ortam hazırladı. Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rusya ve Alman İmparatorlukları dağılarak Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya gibi yeni devletler kuruldu.

İngiltere, Fransa ve Japonya, yeni dönemde güçlerini arttırdılar, “manda rejimi” adı altında yeni sömürgeler kazandılar. Milliyetçilik düşüncesi dünyada daha da güç kazandı. Ancak milliyetçilik ilkesi dikkate alınmadan sınırlar çizildi. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarında başta Almanya olmak üzere zarara uğrayan devletler, yeni bir savaşın (II. Dünya Savaşı’nın) başlamasında da etkili oldular.

I. Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri Açısından Sonuçları

İngiltere: Yeni sömürgeler elde etti. Orta Doğu’da manda rejimleri kurdu (Irak, Filistin, Ürdün). Almanya’yı rakip olmaktan çıkararak sömürgelerini korudu.

ABD: Savaştan sonra yeniden Monroe Doktrini’ne döndü.

Fransa: Almanya ve Avusturya’nın yenilmesiyle sınırlarında güvenliğini sağladı. Orta Doğu’da ve Afrika’da yeni manda rejimleri kurdu (Suriye, Kamerun gibi).

İtalya: Avrupa’da sınırlarını genişletti. Kuzeyinde Avusturya’dan topraklar aldı. Anadolu’dan kendine vaat edilen toprakları alamasa da elde ettiği adalarla Akdeniz’in güçlü devletlerinden biri oldu.

Japonya: Uzak Doğu’da Alman sömürgelerinden birçoğunun mandateri oldu (Marshall, Caroline adaları…). Bu bölgenin en önemli gücü durumuna geldi.

I. Dünya Savaşından Sonra Avrupa

I. Dünya Savaşından Sonra Avrupa