Web sitemize hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibarenAvrupa’da önemli gelişmeler yaşandı. 1870’te İtalya, 1871’de
ise Almanya siyasi birliklerini kurarak Avrupa sınırları içindeki yerlerini aldılar. İtalya ve Almanya’nın
siyasi birliklerini kurması Avrupa’daki güçler dengesini bozdu. Almanya ve İtalya’nın sömürgecilik
faaliyetlerine yönelmeleri Fransa ve İngiltere’nin savunma önlemleri almasına ve sömürge yollarının
güvenliğini sağlama çalışmalarına yol açtı. Bunun sonucunda Avrupa’da devletleri arasında
bloklaşmalar oluştu.

1882’de Almanya, İtalya ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu Üçlü İttifak (bağlaşma) devletleri
adı altında birleştiler. Bu ittifaka karşı 1907’de İngiltere, Fransa ve Rusya Üçlü İtilaf (anlaşma)
devletlerini oluşturdular. Bu bloklaşmalar Avrupa’da başlayıp dünyanın değişik bölgelerine yayılan
I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur.

I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

Genel Nedenler:

– Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi,
– Sanayi İnkılabı ile birlikte sömürgeciliğin hızlanması,
– Ham madde ve pazar arayışının devletler arası rekabete dönüşmesi,
– Avrupa devletleri arasında bloklaşma ve silahlanma yarışının hızlanması.

Özel Nedenler.

– İngiltere ve Almanya arasındaki ham madde ve pazar anlayışından kaynaklanan rekabetin
olması,
– Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren kömür havzasını geri
almak istemesi,
– Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ile Rusya’nın Balkanlara hâkim olma düşüncesi,
– İtalya’nın Akdeniz’e egemen olma düşüncesi,
– Rusya’nın dünya ticaretinden pay almak için sıcak denizlere ulaşmak amacını taşıması ve
– Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası,
– Japonya’nın Asya ve Büyük Okyanus’ta yayılma amacını gütmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz