Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Olayı

Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Olayı

Hz. Hüseyin, Muaviye’nin ardından Yezid’in
hilâfete geliş şekline ve liyakat sahibi olmamasına
itiraz ederek (öl. 680) Yezit’e biat etmedi. Yezit,
Medine Valisi Velit bin Utbe’den kendisi adına Hüseyin
bin Ali, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin
Zübeyr’in biatlarını almasını istedi.

Hz. Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr, valiyi oyalayarak
Mekke’ye gitti. Abdullah bin Ömer ise Müslümanların
birliği bozulmasın düşüncesiyle Yezit’e
biat etti. Hz. Hüseyin’in Mekke’ye gitmesi ehlibeyt
taraftarlarını harekete geçirdi. Onu Kûfe’ye davet
ettiler. Hz. Hüseyin, durumu araştırması için amcasının
oğlu Müslim bin Âkil’i Kûfe’ye gönderdi.
Kûfe’ye giden Âkil, Vali Numan bin Beşir’in müsamahasından
faydalanarak halktan Hz. Hüseyin adına
biat aldı. Ardından da Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye davet
etti.

Olayları takip eden Yezid, Kûfe Valisi Numan bin Beşir’i görevden aldı ve sert tabiatlı bir yapıya sahip
olan Basra Valisi Ubeydullah bin Ziyat’ı Kûfe valiliğine atayıp ondan bu isyan hareketini önlemesini istedi.
Ziyat, Müslim bin Âkil ve etrafındakileri katletti. Bu olaylardan habersiz olarak Hz. Hüseyin; ailesi, akrabaları
ve taraftarlarıyla Kûfe’ye doğru hareket etti. Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Abbas gibi bazı
kişiler Hz. Hüseyin’in gitmesini engellemeye çalışarak Kûfe halkının sözüne güvenilmeyeceğini söylediler.
Fakat başarılı olamadılar. Hz. Hüseyin yolda Müslim bin Âkil ve arkadaşlarının öldürüldüğünü öğrendiğinde
geri dönmek istedi. Müslim bin Âkil’in çocukları geri dönmeyi kabul etmedikleri için bu görüşünden
vazgeçti. Bunun üzerine Hz. Hüseyin ve beraberindekiler yola devam ederek Irak bölgesindeki Kerbela
denilen yere geldiler. Ubeydullah bin Ziyat, Ömer bin Sa’d’ı Hz. Hüseyin’in üzerine gönderdi. Hz. Hüseyin
ve yanındakiler kuşatma altına alındı. Uzun bir süre aç ve susuz bırakılan ehlibeyt ve taraftarlarına savaş
açıldı. Irak ordusu ile sayısı 80’i aşmayan bir grup arasında yapılan çarpışmada Hz. Hüseyin ve yanındakilerden
72 kişi şehit oldu.10 Muharrem
61 deki (10 Ekim 680) bu katliamdan Hz.
Hüseyin’in çocuklarından pek azı kurtulabildi.
Bunlar esir alınarak valiye getirildi.
Vali de bunları Yezid’e gönderdi. Yezid
bu esirleri birkaç gün sonra bir kafile
ile Medine’ye ulaştırdı. İslam tarihinin
en acı veren olaylarından olan Kerbela
faciası tüm Müslümanları çok üzmüştür.
Ayrıca bazı siyasi olayları harekete geçirmiş,
Şiiliğin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde
önemli bir rol oynamıştır.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz