Hunlarda Spor

Hunlarda Spor

Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Hunlar’ın ilk
dönemleri hakkında yeterince bilgi bulunmamakla birlikte
MÖ III. yüzyılın sonlarında çok büyük bir güç olarak
hüküm sürdükleri bilinmektedir. Öyle ki Çin
Seddi’nin Çinliler tarafından Hun Türklerinin akınlarından
korunmak için yapıldığı bilinmektedir.

Askeri yönden bu kadar güçlü olan Hunlarda,
Türk yurttaşı olabilmek için iyi ata binmek, oku
ve kılıcı iyi kullanmak gerekirdi. Bu nedenle ata
binme, kılıç ve ok eğitimi çocuk yaşta verilirdi. Sonraki
dönemde tavşan ve tilki avına götürülen çocuklar,
ilerleyen dönemlerde at üzerinde uçan
kuşları vuracak düzeye gelirlerdi.

Hunlar, okçuluk ve biniciliğin yanında avcılık
ve güreşte de ustaydılar. Doğum ve ölüm törenlerinde,
büyük şölenler ve bayramlarda spor etkinlikleri düzenlerler, ata binme,
ok atma ve güreş tutma gibi becerilerini sergilerlerdi.