Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Hristiyanlık’ta Tanrı İnancı

Hristiyanlık’ta Tanrı İnancı

Hristiyanlık, Yahudilikten doğmasına rağmen ondan oldukça farklı bir tanrı inancına sahiptir.
Hristiyanlar tek tanrıya inandıklarını söylemekle birlikte Hz. İsa ve kutsal ruhun da tanrı olduğunu
kabul ederler. Onlara göre aynı özden türeyen üç tanrı vardır. Buna teslis (trinite/üçleme) denir.
Teslis; baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşur. Hristiyanlar teslisi, “üç kişilikte tek bir Tanrı”nın varlığı
olarak ifade ederler. Üç ayrı varlığın tek bir varlık olarak açıklanması akli olarak mümkün değildir.
Bu nedenle Hristiyanlar bu konunun ancak imanla idrak edilebileceğini söylerler. Bazı Hristiyan teolog
(ilahiyatçı)lar ise baba tanrı dışındaki tanrısal varlıkları mecazi kabul ederek tek tanrı anlayışını
savunurlar. Ne var ki bu yaklaşım Hristiyanların kutsal kitaplarına terstir. Bundan dolayı da genel
kabul görmemiştir.

Hristiyanlıktaki teslis anlayışının birinci unsuru olan baba tanrı; ezelî, ebedî, her şeye güç yetiren,
her şeyi bilen, her şeyi yaratan ve merhamet sahibi bir varlıktır.

Teslisin ikinci unsuru ise oğul İsa’dır. Oğul
İsa, baba tanrının insan bedenine geçmiş kelamıdır.
Dolayısıyla oğul İsa, baba tanrıyla aynı
cevherden olan tanrıdır. Günümüzdeki Hristiyanların
çoğunluğuna göre baba tanrı, insanlara
olan sevgi ve merhameti sebebiyle onların
arasında İsa’nın bedenine girerek (hulul) Mesih
İsa şeklinde bulunmuştur. İsa, Tanrı’yla insanlar
arasında yegâne ara bulucudur. O, çift
tabiatlı bir varlıktır. Bir anneden dünyaya gelmesi
sebebiyle bir insan, baba tanrının çocuğu
olması hasebiyle tanrıdır. İsa, insanlığın Hz.
Âdem’den beri devam eden asli günahlarını bağışlatmak
için bedenini feda etmiştir. Böylece
onun insan olan tarafı çarmıhta son bulmuştur.
Fakat ilahî yönü devam etmektedir. Ona kulluk,
baba tanrıya kulluktur.

Teslisin üçüncü unsuru kutsal ruhtur. 381’de
yapılan İstanbul Konsülü’nde kutsal ruhun da
tanrı olduğu ilan edilmiştir. Böylece Hristiyan
inancının temelini teşkil eden teslis tamamlanmıştır.
Kutsal ruh, baba tanrı ile aynı özden olmakla
beraber mahiyeti farklıdır. O, diğer iki tanrı gibi ezelî olup insanların kalbinde ve evrende yaşayan tanrının kendisidir. Baba tanrı bütün işlerini
onunla yapar ve kudretini onunla gösterir. O, ayrıca
insanları iyiliğe yönlendirerek kötülüklerden uzak
kalmalarını sağlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz