Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Hint Yarımadası’nda İslam Dininin Yayılması

Hint Yarımadası’nda İslam Dininin Yayılması

Hindistan’da İslamiyeti yayma faaliyetleri Emeviler
Döneminde Araplar tarafından başlatılmıştır. Ancak
İslam’ın asıl yerleşmesi ve geniş ölçüde yayılması Müslüman
Türk devletlerinden Gazneliler (963-1186) Döneminde
olmuştur. Gaznelilerden sonra kurulan Delhi Türk
sultanlıkları (1206-1413) ve Babür Devleti (1526-1858)
gibi Türk devletleri bu bölgedeki İslam dinini yayma faaliyetini
devam ettirmişlerdir.

Gaznelilerin Hindistan Yarımadası’nda yaptığı çalışmalar,
Delhi Türk sultanları ve diğer bazı Türk-İslam
devletlerinin de katkılarıyla çok sonraları bu bölgede
Bengaldeş ve Pakistan gibi müslüman devletlerinin ortaya
çıkmasına imkân sağladı. Gazneliler İslam’ı
yaymada genelde iki yol takip ettiler. Birincisi eğitim
kurumlarıyla ki, bu sahada birçok medrese açmışlardır.
Örneğin Belh, Nişabur ve Gazne’de köklü
medreseler vardı. Bu eğitim kurumlarında hem öğrenciler
yetişiyor hem de eserler kaleme alınıyordu.
İkincisi ise sufiler yoluyla olmuştur. Ehli sünnet
çizgisinde olan Gazneliler, edip ve şairlere yakınlık
gösterdikleri gibi din âlimleri ve sufilerle de ilgilenip
yakınlık göstermişlerdir. Bu durum meşhur sufilerin
bu bölgede toplanmalarına neden olmuştur. Örneğin
es-Sülemi (öl.1021), el-Gürgâni (öl.1058) ve ed-
Dekkak (öl.1014) onların önde gelenlerindendir. Bu
sufiler, etraflarında toplanan büyük kalabalıkları irşat
etmişlerdir.

Diğer taraftan Gazneli Mahmut (öl.1030) Hindistan’a yaptığı on yedi sefer sonucu Kuzey Hindistan’ı
kendi topraklarına kattı ve bu bölgede Müslümanlığın yayılmasını sağladı. Gazneli Mahmut, fethettiği
Hindistan bölgelerinde mescitler yaptırmış ve İslam’ı tebliğ etmeleri için buralara âlimler göndermiştir.
Hindistan’da İslam’ın yayılmasında Orta Asya’yı istila eden Moğolların zulmünden kaçan Türk din bilginleri
ve Müslüman Türk ailelerinin de önemli rolü olmuştur.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz