Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Uygarlığın Doğuşu » Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı

Hindistan, Asya Kıtasının güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanan büyük bir yarımadadır.

Hindistan’da ilk uygarlık, MÖ 4000’li yıllarda İndus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakları açısından zengin olan Hindistan, tarih boyunca bu özelliğinden dolayı birçok kavmin istilasına uğramıştır. Bunlardan birisi de Arilerdir. Ariler, MÖ 1500’lerde Orta Asya’dan Hindistan’a gelmişler; siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkezî bir otorite sağlayamamışlardır. Bu nedenle Hindistan “racalık” adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.

Ariler, Hindistan’a gelmeleriyle birlikte “kast sistemi“ni bu bölgeye taşımışlardır. Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir. Bu sistemde brahmanlar, din adamlarından; kşatriyalar, raca, asker ve asillerden; vaysiyalar, tüccar ve çiftçilerden; südralar, zanaatkâr ve işçilerden oluşmuştur. Kast sisteminin dışında kalanlar da paryaları meydana getirmiştir.

Hindistan’la ilgili ilk bilgiler “Veda” adı verilen dinî içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye geldiklerinde vedaları geliştirerek Hinduizme hayat veren Brahmanizmin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Farklı toplulukların Brahmanizm dinine girememesi nedeniyle bu din Hindistan’da fazla yayılamamıştır. Hinduizm ve Brahmanizm’den başka Hindistan’da Taoizm, Konfüçyüsçülük, Manihaizm dinleri varlık göstermiştir.

Ganj Nehrinde Dua Eden Hintliler

Ganj Nehrinde Dua Eden Hintliler

Antik Zamanlarda Hint Uygarlığı

Antik zamanların Hindistan’ını düşünelim. Günümüzdeki dört ülke; Pakistan, Keşmir, Bangaldeş ve Hindistan hep birlikte eski zamanların Hint ülkesi. Sınırları zaman içinde daralmış, genişlemiş, insanlar ilk kez MÖ 10 binli yıllarda Hindistan’da yerleşmeye başlamışlar.

Yedi binlerde tarım işiyle uğraşırken, dört binli yıllarda bronz ve bakır madenlerini işler hale gelmişler. MÖ 2500’lü yıllara gelindiğinde Hint uygarlığı en parlak dönemini yaşıyormuş. MÖ 2000’de Kuzeyden gelen Aryan toplumu Hindistan topraklarını işgal etmiş. Belirtildiğine göre MÖ 1750’ye gelindiğinde Hint uygarlığı artık gerilemeye başlamış.

MÖ 1500’lü yıllarda Brahmanizm ve Hinduizm adı verilen inanç sistemleri ortaya çıkmış. İnsanlar Rig Veda adı verilen ilahileri ezberlemeye ve sözlü olarak nesilden nesile aktarmaya başlamışlar. MÖ 530 tarihinde yeni bir din neşv-ü nemâ bulmuş ve adına Budizm denilmiştir.

HİNT UYGARLIĞI

Hindistan Asya Kıtası’nın güneyinde, Hint Okyanusu’na doğru uzanan büyük bir yarımadadır. Hindistan’da ilk uygarlık, MÖ 4000’li yıllarda İndus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır.

Doğal kaynakları açısından zengin olan Hindistan, tarih boyunca bu özelliğinden dolayı birçok kavmin istilasına uğramıştır. Bunlardan birisi de Arilerdir. Ariler, MÖ 1500’lerde Orta Asya’dan Hindistan’a gelmişler; siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkez? bir otorite sağlayamamışlardır. Bu nedenle Hindistan “racalık” adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir.

Ariler, Hindistan’a gelmeleriyle birlikte “kast sistemini” bu bölgeye taşımışlardır. Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir. Bu sistemde brahmanlar, din adamlarından, kşatriyalar, raca, asker ve asillerden; vaysiyalar, tüccar ve çiftçilerden; sudralar, zanaatkar ve işçilerden oluşmuştur. Kast sisteminin dışında kalanlar da paryaları meydana getirmiştir.

Hindistan’la ilgili ilk bilgiler “veda” adı verilen dini içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye geldiklerinde vedaları geliştirerek Hinduizme hayat veren Brahmanizmin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Farklı toplulukların Brahmanizm dinine girememesi nedeniyle bu din Hindistan’da fazla yayılamamıştır. Hinduizm ve Brahmanizm’den başka Hindistan’da Taoizm, Konfüçyüsçülük, Manihaizm dinleri varlık göstermiştir.

Bu konuda arananlar: hint uygarlığı kısa bilgi, hint uygarlığı hakkında sorular, hint uygarlığı pdf, hint uygarlığı vikipedi, hint uygarlığı özellikleri, çin uygarlığı, hint uygarlığı hakkında kısa bilgi, hint uygarlığı slayt, hint uygarlığı coğrafya, mısır uygarlığı, hint uygarlığı pdf

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz