Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Ocak 2022
Tarih Bilimi

Hazreti Musa

Hz. Musa, Yahudilere göre en büyük peygamberdir.
Onun bu öneminden dolayı Yahudiliğin
bir adı da Museviliktir. Kabul edilen
anlayışa göre Hz. Musa, MÖ 1250’li yıllarda
yaşamış olup Levi kavmindendir. Tevrat’a göre
Hz. Musa İsrailoğullarının Mısır’daki esareti
sırasında doğmuştur. Onun doğduğu yılda, İsrailoğullarından
doğacak bir çocuğun firavunun
hâkimiyetini sona erdireceği kehaneti yayılmıştır. Bunun üzerine firavun tarafından erkek çocuklar
öldürtülmüştür. Allah’tan aldığı ilhamla Hz. Musa’nın annesi onu bir sepet içinde Nil Nehri’ne bırakmış
ve çocuk, firavun (II.Ramses)’un kızı tarafından bulunarak saraya getirilmiştir. Hz. Musa’nın
kız kardeşi, saraya gelerek çocuğu emzirmesi için bir kadın bulabileceğini söylemiştir. Firavunun
kızı, bu teklifi kabul edince çocuğun öz annesi saraya gelerek çocuğunu emzirmiştir.

Hz. Musa’nın çocukluk dönemiyle gençlik döneminin bir kısmı sarayda geçti. Bu süreçte İsrailoğulları
Mısırlılar tarafından hor görülüyordu. Hz. Musa bir gün bir Mısırlının bir Yahudiyle kavga
ettiğini gördü. Kendi ırkından olan kimsenin yardım istemesi üzerine olaya karışan Hz. Musa
hata ile Kıpti’yi öldürdü. Bunun üzerine Mısır’ı terk ederek Midyan ( Kur’an’da Medyen)’da
bulunan bir kâhin (Kur’an’da Şuayp peygamber)33in yanına sığındı. Onun yanında uzun zaman
kalan Hz. Musa, onun kızlarından biriyle evlendi. Onun sürülerini otlatırken Tanrı onu Horep’te
peygamber seçti ve İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarmasını istedi. Harun’u da ona yardımcı verdi.
Musa ve Harun, firavuna gelerek İsrailoğullarını Kenan diyarına götürmek istediklerini, bunun
Allah’ın emri olduğunu söylediler. Firavun
ve onun etrafında bulunan kimseler Hz.
Musa’nın çağrısına olumsuz karşılık vererek
onu toplum düzenini bozmakla suçladılar. Firavun,
Hz. Musa ve Hz. Harun’u insanların gözünde
küçük düşürmek istiyordu. Bu nedenle
onlardan mucize göstermelerini istedi. Harun
(Kur’an’da Musa) değneğini atınca yılan oldu. Bunun üzerine firavun, meşhur sihirbazlarını çağırdı.
Onlar da değneklerini attılar ve onların değnekleri de yılan oldu. Fakat Harun’un yılanı onların
hepsini yuttu. Sihirbazlar ve firavun böylece büyük bir yenilgiye uğradı. Firavun ve yanındakiler
inatlarına devam ederek onlara izin vermedi. Daha sonra Hz. Musa’nın bahsettiği bazı felaketlerin
meydana gelmesiyle firavun, Hz. Musa’nın İsrailoğullarını götürmesine izin verdi. Hz. Musa
başkanlığında İsrailoğulları giderlerken firavun, görüşünden dönerek onları takip etmeye koyuldu.
Onlar mucizevi olarak Kızıldeniz’den geçiyorlardı ki firavun da askerleriyle onları takip etti. Fakat
Kızıldeniz’in eski şeklini almasıyla firavun ve ordusu boğuldu.

Hz. Musa, İsrailoğullarını firavunun zulmünden kurtararak Filistin (Kenan) bölgesine getirdi.
Orada İsrailoğullarının özgür bir toplum
olarak dinlerini yaşamalarını sağladı. Fakat
Kur’an’ın beyanına göre Hz. Musa, kavmi
tarafından devamlı zor durumda bırakıldı. O,
Sina Dağı’nda Rabb’inden vahiy aldığı sırada
kavmi Samiri adlı kişinin yaptığı puta tapınmaya
başladı.

Yahudilere göre Hz. Musa’nın getirdiği din
nesholmamıştır. Kendinden sonra İsrailoğullarından
gelen peygamberler ona gelen dine herhangi
bir şey eklemeksizin veya ondan bir şey
çıkarmaksızın onun dinine uymuşlardır. Onlara
göre esasında Allah, Hz. Musa’nın dininin
dışında bir din göndermemiştir. Sonuç olarak
Yahudilere göre Allah, dini insanlığa Hz. Musa
kanalıyla öğretmiştir. Kendinden önce gelenler
onu müjdelerken sonra gelenler ise ona gelen
dini tebliğ etmişlerdir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz