Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Mayıs 2022
Tarih Bilimi

Hazreti Muhammed

Hz. Muhammed, Allah’ın gönderdiği son peygamberdir. 571 yılında Mekke’de dünyaya gelen Hz.
Muhammed, küçük yaşta yetim ve öksüz kalmıştır. Onun bakımını önce dedesi Abdülmuttalip, onun
vefatıyla amcası Ebu Talip üstlenmiştir. Gençliğinde amcasıyla birlikte ticaretle meşgul olmuştur.

Hz. Muhammed, çocukluğundan itibaren, güzel ahlakı ile toplumun beğenisini kazanmıştır. Onu
takdir eden Mekkeliler, “Muhammedü’l- Emin (Güvenilir Muhammed)” sıfatını kendisine layık
görmüşlerdir. Hz. Peygamber; yalan, aldatma, insanlara zulüm gibi huy ve davranışlardan uzak durmuş
ve putlara tapmamıştır.

Hz. Muhammed, yirmi beş yaşında Hz. Hatice ile evlenmiş ve ticaretle uğraşmıştır. Mekke toplumunun
şirk anlayışı ve kötü davranışları onu her zaman rahatsız etmiştir. Kırk yaşına ulaştığında
ilk vahyi almış ve çevresindeki insanları İslam’a davet etmiştir. Bu davet karşısında Mekke’nin
ileri gelenleri sert tepki göstermişler ve onu
davetinden vazgeçirmeye çalışmışlardır. Bu
çabalar onun tebliğini engelleyememiştir. Ona
inanan insanların çoğalması sebebiyle de onu
öldürmeye karar vermişlerdir. Bunun üzerine
Hz. Muhammed, iman edenlerle birlikte
622’de Medine’ye hicret etmiştir. İslam dini
Medine’de hızla yayılmıştır. Peygamberimiz
vefat ettiği zaman Arap Yarımadası’nın büyük çoğunluğu Müslüman olmuştu.

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in insanüstü bir varlık olmadığını ifade eder. Onu diğer insanlardan
ayıran en önemli yön, Allah’tan vahiy almasıdır. Konuyla ilgili bir ayette, “De ki: Ben
yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, ilahınızın, tek bir ilah olduğu vahyolunuyor.”
buyrulur.

Hz. Muhammed, tüm insanlığa gönderilen bir peygamberdir. Bu nedenle o, insanlığa evrensel
mesajlar getirmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici
ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” buyrularak onun tüm insanlığın
peygamberi olduğunu vurgulanmıştır. O, Hz. Âdem’den başlayan peygamberler silsilesinin son
halkasıdır. Cenab-ı Allah, Ahzâb suresinin 40. ayetinde onun son peygamber olduğunu açıkça vurgulamıştır.
“Muhammed sizden herhangi birinin babası değil; fakat Allah’ın elçisi ve peygamberlerin
sonuncusudur.” Ondan sonra başka bir peygamber ve Kur’an’dan sonra başka bir kitap
gelmeyecektir. Kur’an, insanlık tarihinde orijinalliğini koruyabilen yegâne ilahî kitaptır. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz