Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

Atatürkçü düşünce sistemi içinde halkçılık ilkesi, genel anlamıyla devletin uygulamalarında halkın
yararının gözetilmesidir. Bu tanımdan anlaşıldığı üzere bu ilkenin toplum ve devlet üzerinde önemli
yararları vardır.

Halkçılık ilkesiyle millî egemenlik tam olarak tesis edilmiş böylece demokrasinin yerleşmesi
sağlanmıştır.

Kişi hak ve hürriyetlerinin de tam anlamıyla kullanılmasını gerekli sayan halkçılık ilkesi, bireylerin
insana yakışır şekilde yaşamasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte çiftçiler, esnaflar, memurlar ve
sanatkârlar gibi toplumun çeşitli kesitlerinden insanların birleşerek teşkilatlanmalarına ve bu
teşkilatların kendileriyle ilgili konularda yönetimi denetlemelerine imkân vermiştir.Ayrıca halkçılık ilkesi
bireyin her türlü hak arama yollarını güvence altına alarak yönetimdeki uygulamaları denetleme
yollarını halka açmıştır. Böylece ülkede demokratik denetim hakkının oluşmasını sağlayarak
demokratik bir toplum yapısının oluşmasına da imkân tanımıştır.

Halkçılık ilkesi halkı meydana getiren sosyal grup, zümre ve sınıflardan birinin diğerine karşı
egemenlik tesis etmelerine imkân vermemiştir. Topluma yasalar önünde eşitlik getirerek herkesin
devletin imkânlarından eşit olarak yararlanmasına olanak tanımıştır. Bu anlayış bireylerin kendilerini
ifade etmelerini, rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamıştır. Böylelikle halkçılık ulusun genel
düzeninin sağlanmasında ve devlet yapısının güçlendirilmesinde etkin olmuştur.

Halkın tamamını birbirine ihtiyaç duyan gruplar olarak kabul eden halkçılıkta, herkese mutluluk
içinde birlikte çalışma bilinci verilerek toplum içinde dayanışma ve iş birliği geliştirilmiştir. Bu durum
üllkemizin güçlenmesinde ve iç barışın korunmasında etkili olmuştur.

Halkçılık ilkesi ekonomik alanda devlete ve topluma önemli sorumluluklar yüklemiştir. Devlet,
vatandaşın ekonomik sorunlarını çözme, onun hayat seviyesini yükseltme, toplumsal dayanışma ve iş
bölümü içinde vatandaşın çalışmasını sağlamalıdır.Ayrıca hizmetlerini yurdun her tarafına götürmeye
çalışmalıdır. Toplum da daha çok çalışarak ülke ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunma görevini
üstlenmiştir. Kısaca halkçılık ilkesi siyasal, sosyal ve ekonomik alanda demokratikleşmenin hem temel
ilkesi hem de bir sonucu olmuştur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz