Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 19 Nisan 2021

Hac Yapma Şekilleri

tarih bilmi

İslam’da hac ibadeti, Kurban
Bayramı günlerinde Kâbe’yi tavaf
etmek, Arafat’ta vakfe yapmak ve
Kâbe civarındaki kutsal yerleri
ziyaret
ederek yapılır. Bir Müslüman
hac yolculuğuna çıkmadan
önce varsa borçlarnı öder, günahlarından
tövbe ederek yola çıkar.
Mekke yakınlarındaki Mikât denilen
harem bölgesindeki giriş
yerlerine gelince gerekli temizlik
yapılır, gusül veya abdest alınır.
Bundan sonra, erkekler elbiselerini
çıkarırlar ve ihram denilen iki parça beyaz örtüye bürünürler. Başları açık ve ayakları çıplak
olur. Kadınlar ise normal elbiseleriyle ihrama
girerler. Sonra, “Allah’ım! Senin rızan için haccetmek
istiyorum, bana kolaylık ver ve haccımı kabul eyle.” diyerek hacca niyet eder ve telbiye getirirler.
Harem denilen yasaklı bölgeye girdikten sonra ihramın yasaklarına uyarlar.

Mekke’ye varınca, ilk tavaf (kudüm tavafı) için hemen Kâbe’ye gidilir. Hacerü’l-Esvet selamlanır
ve tavafa başlanır. Tavaf esnasında çeşitli dualar okunur. Kâbe’nin etrafında sola doğru yedi
defa
dönmek suretiyle ilk tavaf tamamlanır. Tavaftan sonra Makam-ı İbrahim’in önünde iki rekât
namaz
kılınır.

İlk tavaf yapıldıktan sonra tekrar
Hacerü’l-Esvet’in önüne gelinir
ve Hacerü’l-Esvet selamlanır. Sonra,
sa’y etmek
için Safa Tepesi’ne
gidilir. Kâbe’yi görecek kadar bu
tepenin yüksek bir yerine çıkılır.
Gerekli dualar okunur ve sa’ya
başlanır. Sa’y görevi, yedi defa
Safa ile Merve tepeleri arasında
gidip gelinerek
Merve Tepesi’nde
tamamlanır. Sa’y yaparken tavafta
olduğu gibi çeşitli dualar okunur.

Haccın farzlarından olan vakfe
görevini yapmak için, arife günü
Mekke’den Arafat’a gidilir. Arafat’a varınca herhangi bir yerde bir süre bekleyerek vakfe görevi
tamamlanır. Vakfe yaparken yine dualar okunur ve günahlardan tövbe edilir. Sonra, aynı gün
Müzdelife’ye hareket edilir. Kurban Bayramı’nın birinci gününün sabahında Müzdelife’deki vakfe
görevi tamamlanır, güneş doğmadan Mina’ya
gidilir. Mina’da şeytan taşlama görevini yerine
getirdikten sonra tıraş olup ihramdan çıkılır.
Kadınlar saçlarının ucundan biraz keserek ihramdan
çıkarlar. Ardından biri dışında, ihram
yasakları sona erer. Daha sonra, bayramın ilk
günü veya ikinci, üçüncü günlerinden birinde
Mekke’ye gidilir ve farz olan ziyaret tavafı yapılır.
Böylece, hac görevi tamamlanmış
olur.

Yahudiler, Tevrat’ta yılda üç defa, yapılması
emredilen hacca her zaman gereken önemi
göstermemişlerdir. Fısıh, Sukkot ve Şavuot bayramlarında
hac yapmaları istenmişti. Miladi 70
yılında Süleyman Mabedi’nin yıkılışından
sonra
mabetle ilgili hac artık yapılmadı. Ancak Yahudilerin
kutsal topraklara
yönelik ziyaretleri devam
etti. Geçmişle
ilgili hatıralar, o topraklara yeniden
dönme özlemi ve Yahudi büyüklerinin oralardaki
kabirleri Yahudileri o bölgeye çekiyordu.
Kudüs’te Süleyman Mabedi’nden geriye kaldığına
inanılan “Ağlama Duvarı”
önemli bir ziyaret
mahalli oldu. Orayı ziyaret edip dua ederek hac
yapmaya başladılar.

Günümüzde Yahudiler belli günlerde bu tür
yerleri ziyaret eder, bu ziyaretlerin
şans getireceğine,
talihsizliklere iyi geleceğine
inanırlar. Hac
mahallerinde dua edilir, adaklar adanır, bazen de
istekler kâğıda yazılıp bırakılır. Ağlama Duvarı
veya
Süleyman Mabedi’nin batı duvarı dışındaki
ziyaret merkezlerinde azizlere yalvarılıp onların
şefaatçi olmaları istenir.


Hinduizm
de hac Benares’i ziyaret
etmek ve
Ganj Nehri’nde yıkanmak, ölümden sonra yeniden
dünyaya gelişte daha mutlu olma ümidini
vermektedir. Yıkandıktan sonra hac görevini
ifa
etme yanında kutsal mekânın çevresinde
dönmek
de (tavaf) haccın unsurlarından
biridir.


Taoizm
ve Konfüçyanizmde inananlar ise sonbaharda gerçekleştirilen hac sırasında kırmızı veya
sarı renkli elbiseler giyen hacı adayları buhur çubukları ve kâselerini taşıyarak on beş kişilik gruplar
hâlinde sessizce meditasyon yaparlar. Sadece bitkilerle beslenirler, uzun yolculuk esnasında tövbe
ederler. Hac mahallerine vardıklarında ise yıkanıp temizlenerek tapınırlar. Evlerine dönünceye kadar
ibadet ve riyazete devam ederler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.