Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Eylül 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Glastnost ve Perestroika

Glastnost ve Perestroika

Perestroika “yeniden yapılandırma” anlamına
gelmektedir. SSCB’de gerek ekonomik gerekse siyasi
merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına dönük faaliyetleri
kapsar. Kamuda verimliliği arttırmaya, ekonomik ve toplumsal
ilerlemeyi sağlamaya ve idari yapıyı yenilemeyi amaçlayan
bütün politikalar perestroikanın ana hedefidir. Diğer yandan
siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılmasına dönük faaliyetler
de çoğu zaman glastnost (açıklık) politikası içinde yer alır.
Glastnost, perestroika (yeniden yapılanma) hareketinin özel bir
bölümünü nitelendirmek için kullanılır. Bu politikayla parti içi
seçimlerde gizli oy sisteminin getirilmesi, parti politikalarını
eleştirmeyi engelleyen bir dizi yasal engelin yürürlükten
kaldırılması, yönetilenlerin siyasi elitlere karşı dava açabilmelerini
olanaklı kılan düzenlemelerin yapılması, bürokratizmi aşmayı ve bürokratik ayrıcalıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan
bir dizi düzenlemenin tatbik edilmesi, rüşveti ve adam
kayırmayı önlemek için bir dizi yeni düzenlemenin getirilmesi, kamu hizmetlerinde parti
yandaşı
olmayanlara da yer verilmesi, sivil toplum örgütlerinin özgürce faaliyet gösterebilmesinin önündeki
engellerin kaldırılması, basına sansür uygulanmasına son verilmesi ve liberal demokrasinin tesis
edilmesi için gerekli idari ve siyasi altyapının hazırlanması amaçlanmıştır.


Mihail GORBAÇOV, Perestroika, s. 155-160’tan düzenlenmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz