Gelenekçilik

Gelenekçilik

Bu ilke sosyal ve iktisadi ilişkilerde mevcut dengeleri
korumayı ve varolan düzeni bozacak değişme eğilimlerini engellemeyi ifade
etmektedir. Üretimde küçük bir düşme veya tüketimde küçük bir artış, mevcut
ulaşım imkânlarının yetersizliği karşısında kolayca kıtlığa dönüşebileceğinden,
tüketimi artıracak nitelikteki değişme eğilimleri kontrol altında tutulurdu. Bu
anlayış, israf ve lüks tüketime yönelik yasaklamaların önemli bir kaynağıydı.
Dengenin korunmasında yalnız tüketimin değil üretimin de kontrol altında
tutulması gerekiyordu. Devlet, ihtiyaç duyulan miktarda ithalata müsaade
ediyordu.