Fetret Devri (1402 – 1413)

Fetret Devri (1402 – 1413)

Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düşüp bir süre sonra da ölmesi üzerine
Anadolu’da taht kavgaları yaşanmaya başladı. Timur, Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı Devleti’ne
bağlanan Anadolu beyliklerini tekrar eski beylerine vererek önemli ölçüde gerçekleştirilmiş olan
Anadolu Türk birliğini bozdu. Ayrıca Osmanlı Devleti’ni parçalama siyaseti güderek Osmanlı
topraklarını Yıldırım’ın oğulları Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi arasında
paylaştırdı.

Fetret Devri (1402 - 1413) 1

Osmanlı tarihinde, 1402’den 1413 yılına kadar süren ve taht
kavgaları ile geçen döneme Fetret Devri denir. Yıldırım’ın
oğulları arasında yaşanan bu mücadeleyi Mehmet Çelebi
kazandı ve 1413 yılında tek başına Osmanlı tahtına oturdu.
Osmanlı Devleti, Fetret Devrinde Balkanlarda fazla bir toprak
kaybıyla karşılaşmadı. Ancak Anadolu’da maddi ve manevi
birçok kayba uğradı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.