Eugene Delacroix (1798-1863)

Eugene Delacroix (1798-1863)

Fransızlar, DELACROİX’yı romantizmin öncüsü olarak görmektedir.
Klasisizmin donuk kompozisyonlarına ve koyu renklerine karşı çıkmıştır.
Resimlerinde, hareket ve dengeyi renklerle sağlamış; heyecan
duygusunu başarıyla hissettirmiştir. Fas ve Cezayir’e yaptığı geziyle
resim dilini değiştirerek o zamana kadar bilinmeyen renk zenginliklerini
kullanmaya başlamıştır.

Tarihi olayları, Cezayir izlenimlerini, Türk savaşlarını ve hamamlarını
lirik bir dille anlatmıştır. DELACROİX ayrıca RUBENS ile
VERONESE (Veroneze)’ye hayranlık duymuş ve onları incelemiş büyük
bir dekoratördür.

En önemli eserleri “Halka Önderlik Eden Hürriyet, Cezayirli Kadınlar
(337. görsel) ve Dante’nin Kayığı” dır. 

Eugene Delacroix (1798-1863) 1