Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Şubat 2023
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Edebiyat Alanındaki Gelişmeler

Edebiyat Alanındaki Gelişmeler

Divan Edebiyatı: İran veArap edebiyatlarından etkilenerek saray ve medrese çevrelerinde gelişen
edebiyat türüdür. Belli kalıplara ve kurallara göre yazılan şiirlerin toplandığı kitaba
divan denir. XV. ve
XVI. yüzyılın en önemli divan şairleri; Nesimi, Ahmedi, Baki, Fuzuli ve Ruhi’dir.

Halk Edebiyatı: Sözlü masallar ve destanlarla başlamış, bunlara koşma, mani, türkü, ağıt vb. türler
de eklenince geniş bir edebiyat oluşmuştur. Daha çok taşrada ve yüksek tahsilli olmayan halk arasında
rağbet gördüğü için adına halk edebiyatı denmiştir. Dönemin en ünlü şairi Mahremi’dir.

Tasavvuf Edebiyatı: Dinî içerikli bu tür nazım şekli açısından halk edebiyatına daha yakındır.
Mevlevi ve Bektaşi tarikat mensupları tarafından geliştirilmiştir. Önemli temsilcileri Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Akşemsettin, Eşrefoğlu Rumi ve Kemal Ümmi’dir. XVI. yüzyılda ise Abdürrahim Tırsi,
İbrahim Gülşeni ve Pir SultanAbdal’dır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz