Ebu Hasan Eş’ari

Ebu Hasan Eş’ari

Ebu Hasan Eş’ari, (d.260/875 – v.324/936) Asıl adı Ebu’l-Hasan Ali El- Eş’aridir. Eşarilik itikadi mezhebinin kurucusudur. Ehl-i Sünnetin itikattaki iki imamından biridir. Hicri 260 (m. 875 yılında Basra’da doğdu, 324 (m. 936) da Bağdat’ta vefât etti.