Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Şubat 2023
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Doğruluk Nedir, Ne Demektir?

Doğruluk Nedir, Ne Demektir?

Ahlak, sözlükte “huy, seciye, mizaç” gibi anlamlara gelen hulk veya huluk kelimelerinin çoğuludur.

Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylar ve bunların etkisiyle ortaya çıkan söz ve davranışlar bütününe denir. Hz. Âdem’den itibaren gönderilen dinlerin hepsinde ahlak önemli bir yer tutmuştur. Bu ahlaki değerleri bugün yeryüzündeki dinlerin çoğunda görmek
mümkündür. Ahlak kuralları son din İslam’la en güzel şeklini almıştır.

Ahlak, evrensel bir olgudur. Bu nedenle her milletin, topluluğun ve dinin bir ahlak anlayışı vardır. Bununla birlikte yeryüzündeki ilahî ve beşerî kökenli dinlerde bazı ortak ahlaki ilkeler vardır. Bunlar; doğruluk, temizlik, iyilik ve yardımseverlik, büyüklere saygı, zarar vermemek, öldürmemek,
hırsızlık, zina ve yalancı şahitlik yapmamaktır.

Doğruluk; insanın özünde, sözünde ve davranışlarında tutarlı olmasıdır. İnsanın diğer insanlarla ilişkilerini belirleyen temel ahlaki ölçülerden biri olan doğruluk, aynı zamanda insan tabiatına uygun davranışları ortaya koymaktır. Bu nedenle doğruluk; yalan, hile, ikiyüzlülük ve sahtekârlığın zıddıdır. Bütün dinler doğruluğa büyük önem vermişlerdir. Yeryüzündeki dinlerin mesajının özü, insanın
doğruluk üzere olmasıdır.


İslam
dini doğruluğa büyük önem vermiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’deki “…Emrolunduğun
gibi dosdoğru ol…” ayeti Hz. Peygamberin şahsında tüm müminlere her zaman doğru olmayı emretmektedir.

İslam, sadece doğru sözlü olmayı değil, doğrularla beraber yaşamayı da doğruluğun bir gereği olarak kabul etmiştir. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de  şöyle ifade edilmiştir: “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğrularla birlikte olunuz.”


Hristiyanlık
ta da doğruluğa önem verilmiştir.
İncillerde her zaman doğru olmak emredilmiş
ve bu konuda şöyle denilmiştir: “En küçük
işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir
olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük
işte de dürüst olmaz.”

İslam ve Hristiyanlıkta olduğu gibi doğruluk,
Yahudiliğin de önem verdiği bir değerdir.
Bu konu Tevrat’ta şöyle ifade edilmiştir: “Çalmayacaksınız. Hile yapmayacaksınız. Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz…”

Budizm ve Hinduizmde de doğruluk ahlaki
erdemlerden sayılmıştır. Hinduizmdeki
karma inancı, insanın geçmişte yaptıklarının
karşılığının gelecekte görüleceği esasına dayanır. Bu nedenle doğruluk insanın karmasını
belirleyen en önemli ahlaki ilkedir.


Konfüçyanizm
de ise doğruluk insanın mükemmel erdemlerinden birisidir. Buna  göre doğru olan insan, çok şeyi başarabilecek vasıftadır.

Doğruluk bireysel ve toplumsal hayatta
olumlu sonuçlar doğuran ahlaki bir fazilettir.
Zira doğru davranışlar hem bireyi ahlaken
yüceltir hem de sosyal hayatta huzur, düzen
ve barışı tesis eder. Bu nedenle amaçları birey ve toplumların hayatında barışı tesis etmek olan tüm dinler doğruluğu emretmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz