Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Şubat 2023
Tarih Bilimi

Dinlerde İbadet

Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle kurtuluşa sevk eden bir değerler bütünüdür. Din kavramı
iman ve uygulamadan oluşan bir bütündür. İbadetler, dinin pratiğe yansıyan boyutudur. Bugün yeryüzünde
yaşayan pek çok din bulunmaktadır. Bu dinlerdeki
ibadetler, şekil bakımından farklı olsa da
nitelik, amaç ve anlam bakımından birbirine yakındır.

Her dinin bir de ibadet boyutu vardır. Dolayısıyla din ve ibadet kavramları insanlık tarihi kadar eskidir.
İbadet; tevazu göstermek itaat ve kulluk etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ibadet ise kulun,
“Allah’ın razı olacağı işleri yapması”dır. Diğer bir tarife göre “saygının en ileri derecesi” dir.

İslam’da Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her iyi ve doğru davranış ibadet sayılmıştır. Allah,
insanın yaratılış amacının kulluk etmek olduğunu Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklamıştır: “Ben cinleri
ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Yahudilikte ibadet kelimesinin karşılığı
avodahtır. Avodah Elohim, yani Rab Yahova’ya kulluk, Tevrat’ta şöyle emredilmiştir. “Allah’ınız
Rabb’in ardınca yürüyeceksiniz, ondan korkacaksınız, onun emirlerini tutacaksınız ve ona kulluk
edeceksiniz…”

Hristiyanlıkta ibadetler, sakramentler diye ifade edilir. Diğer dinlerin de ibadeti karşılayan kavramları
vardır. Onlar da kendilerince yüce varlığa kulluk ederler ve saygılarını sunarlar.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz