Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları

Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları

Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları

Cumhuriyet ve demokrasi yönetimleri; hürriyet, özgürlük, eşitlik ve millî egemenlik esaslarına
dayanır. Özgürlük, kişilerin başkalarına zarar vermeden dilediklerini yapabilmesidir. Eşitlik ise dil, renk,
cinsiyet, ırk, inanç, siyasal düşünce vb. nedenlerle bireylere ayırım yapılmaksızın hukuk önünde
eşitliğin sağlanmasıdır. Cumhuriyet ve demokrasilerde kanunlar; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
sınıfa ayrım yapılmaksızın eşit olarak uygulanır.

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan savaşlar ve kurtuluş savaşının olağanüstü şartları
ülkede yönetim boşluğunun oluşmasına neden oldu. Millî egemenlik ve eşitlik esasına göre kurulan
Cumhuriyetin yönetiminin yaygınlaştırması, halkın üzerinde etkisi olan nüfuz sahibi kişilerin rahatsız
olmasına neden oldu. Bu kişiler, uygun zamanı bulduklarında isyan çıkarttılar. İsyancılar halkın dinî
inançlarını ve bölgesel farklılıklarını da kullanmak istediler. Hatta Cumhuriyetin kurucusu olan
Atatürk’e suikast girişiminde bulundular. Ülkede demokrasinin gelişmesini engellediler. Çok partili
hayatın kesintiye uğramasına neden oldular.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz