Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Coğrafi keşifler sonucunda yeni ülkeler, medeniyetler, bitki ve hayvan çeşitlerinin varlığı öğrenildi. Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu. Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı. Ticaret yollarının güzergâhı değişti. Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmaya başladı. Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu. Böylece Hristiyanlık yayılma alanı buldu.

Coğrafi keşifler, Avrupa’nın ekonomik yapısında büyük değişikliklere neden oldu. Değerli madenlerin yeni kıtalardan Avrupa’ya gelişiyle bu zamana kadar zenginlik ölçüsü olan toprak, yerini altın ve gümüşe bıraktı. Soylular eski imtiyazlarını kaybettiler. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti. Keşifleri destekleyen krallar güçlendi ve kilisenin etkisi azaldı. Coğrafi keşiflerin sonunda, Avrupa’nın zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren Mesen sınıfı oluştu. Kiliseye duyulan güven azaldı. Hristiyan din adamları dünyanın düz olduğunu söylüyorlardı. Oysa Macellan’ın başladığı ve Del Kano’nun bitirdiği sefer sonrası dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış oldu. Keşifler insanlar üzerinde merak, araştırma ve yeni şeyler keşfetme arzusu uyandırdı. Bu durum Avrupa’nın bilim, düşünce ve dinî hayatında önemli değişikliklere yol açtı. Keşiflerden sonra, başta İtalya olmak üzere Avrupa’da düşünce ve kültür hareketleri başladı.

Kelime anlamı yeniden doğuş olan Rönesans XV ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tümünü ifade eder.

Hümanizm; Orta Çağ Avrupası’nın baskıcı Skolastik düşüncesine karşı çıkarak insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce sistemidir. Hümanistler Eski Yunan ve Latin eserlerini inceleyerek özgür insan tipini ortaya koymuşlar ve oluşturdukları eserlerde bu modeli örnek almışlardır. Hümanizm İtalya’da edebiyatta ortaya çıkmıştır. Hümanizm edebiyatla sınırlı kalmamış mimari ve güzel sanatları da etkilemiştir.

Rönesans’ın İtalya da Başlamasının Nedenleri

 1. İtalya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması,
 2. İstanbul’un fethinden sonra İtalya ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri,
 3. Zengin şehir devletlerine sahip olan İtalya’da bilimsel ve kültürel çalışmaların desteklenmesi,
 4. İtalya’nın ticaret merkezi olması, değişik medeniyetlerle sürekli bir etkileşim içinde olması

Rönesans’ın Nedenleri

 1. Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrendikleri matbaayı geliştirmeleri,
 2. Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa’da sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen sınıfının oluşması,
 3. Kiliseye duyulan güvenin azalması ve Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi,
 4. Yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi,
 5. Eski Yunan, Roma (antikite) ve İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesiyle akılcı düşüncenin ortaya çıkması.

İslam bilginleri eski Yunan ve Roma eserlerini tercüme ederek pozitif bilimlerde çağdaşı Avrupa’dan çok ileri bir seviyeye ulaşmıştı. İspanya’nın Müslümanlarca fethinden sonra Avrupalılar bu eserlerle tanıştılar. Artık Avrupalılar eski Yunan eserlerini okumak için Arapça öğreniyorlardı. Böylece Avrupa, İslam medeniyeti sayesinde bilimsel gelişmenin ilk adımını atmış oldu. XII. yüzyıl boyunca Arapçadan Latinceye yoğun şekilde çeviriler yapılmıştır. Avrupa’da kurulan üniversitelerde İbni Sina’nın tıp alanında yazdığı eserler, İbni Heysem’in fizik ve astronomi hakkında birçok eseri ders kitabı olarak okutulmuştur. Kültür ve medeniyetin yayılmasında önemli bir rolü olan kâğıdın seri üretimini gerçekleştiren Müslüman Araplardır. XIII. yüzyılda İtalyan tüccarlar ticaret vasıtasıyla kâğıt yapımını Doğu medeniyetinden öğrendiler.

Rönesans’ın Ülkelere Göre Sınıflandırılması

Rönesans’ın Sonuçları

 • Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi.
 • Eski eserler ve daha önce papaların çevirisine izin vermedikleri İncil, Latinceden Avrupa dillerine
  çevrilerek okunduğu için kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Böylece Reform
  hareketlerine zemin hazırlandı.
 • Skolastik düşünce yıkılarak yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünceye bıraktı.
 • Pozitif ve özgür düşünce, bilim alanında yeni buluşların ortaya çıkmasına yol açtı.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz