Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Tarih Bilimi » Cimri Olayı ve Siyavuş

Cimri Olayı ve Siyavuş

  • Tarih Bilimi
  • 31 Ekim 2017
  • Cimri Olayı ve Siyavuş için yorumlar kapalı
Cimri Olayı ve Siyavuş

Anadolu katliâmı, Moğollardan bütün bütün nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci Tzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar ilân ederek zaptettiği Konya’da tahta  oturttu ve bunun adına para bastırdı.

Selçuknâmeler bunun şehzade olmadığını kaydederek kendisine Cimri diye ad koydular.

Osmanlılar da Yıldırım Bayezid’in oğullarından olup Edirne’de hükümdar olan şehzade Mustafa’ya Osmanlı tarihleri nasıl Düzme Mustafa diye kaydederlerse Siyavüş‘ün de öylece düzme olduğunu Selçuknâmeler yazarlar.

Cimri Olayı

Cimri olayı derhal genişledi; buna karşı Giyasüddin Keyhusrev taraftarları ve bu meyanda Sahib Ata Fahred-din Ali kuvvet toplayıp harp ettilerse de mağlup oldular. Çay mevkinde yapılan bu harpte Sahib Ata’nın iki oğlu maktul düştü. Karamanoğlu, Sahip Ata’nın hazinelerinin bulunduğu Afyon Karahisarı muhasara ettiyse de alamayarak Konya’ya döndü (23 Zilhicce 677 /1279 Mayıs).

Bu durum üzerine Moğollardan yardım isteyen Üçüncü Giyasüddin ile Fahreddin Ali, Moğol kuvvetleri ile birleşerek Konya üzerine yürüdüler. Karamanoğlu Mehmed Bey Konya’dan çıkarak sarp olan Ermenâk taraflarına çekildi; Selçuk ve Moğol kuvvetleri bunları takip ettiler.

Kurbağa Hisarı tarafında yapılan kanlı muharebede Mehmed Bey ile kardeşleri ve amcası maktul düştüler; Siyavüş kaçarak kurtuldu. Moğollar Aksaray tarafında çıkan bir isyanı da bastırdılar; Cimri veya Siyavüş tedarik etmiş olduğu yeni kuvvetlerle Borlu taraflarında göründü ve Selçuk hükümdarı bunu Altıntaş taraflarında sıkıştırıp bozdu.

Cimri Germiyan Türkmenlerinin yanına kaçtı; ayağına giymiş olduğu kırmızı çizmeden hükümdar olduğu bilindi, Keyhusrev’in yanına getirildi diri diri yüzülerek derisine saman dolduruldu (678 Muharrem / 1279 Haziran).