Category: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

III. Ahmet Dönemi Osmanlı-İran İlişkileri

III. Ahmet Dönemi Osmanlı-İran İlişkileri

XVIII. yüzyılda İran’da iç karışıklıklar çıktı. Bu durum Dağıstan’ın, İran hâkimiyetinden çıkıp Osmanlı Devleti’ne bağlanmasına neden oldu. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı – İran mücadelelerinden faydalanan Ruslar sessizce Volga bölgesine yerleşerek 1556 yılında Astrahan’ı...

Fransız İhtilali’nin Başlaması ve Genişlemesi

Fransız İhtilali’nin Başlaması ve Genişlemesi

Fransa XVIII. yüzyılda katıldığı savaşlar ve gereksiz harcamalar sonucu ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı. Fransa kralı XVI. Louis, ekonomik durumun düzeltilmesi amacıyla Eta Genaraux (Eta Jenerö) meclisini topladı. Bu meclisi kral, halktan yeni vergilerin toplanması...

III. Ahmet Dönemi Islahatları ve Avrupa

III. Ahmet Dönemi Islahatları ve Avrupa

Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı 1718 – 1730 yılları arasında yaşanan, Avrupa devletleri ile barış siyasetinin sürdüğü bu döneme Lale Devri denir. Bu dönem adını lalenin ve lale motiflerinin moda olmasından aldı. Bu dönemde...

Fransız İhtilali’nin Sosyolojik ve Politik Sonuçları

Fransız İhtilali’nin Sosyolojik ve Politik Sonuçları

Fransız Devriminin sosyolojik ve politik sonuçları neler olmuştur? Devrime yol açan toplumsal ve siyasal etmenler nelerdir? Devrim, Lewis’in de (2003: 118-119) belirttiği gibi, yirminci yüzyılın totaliter demokrasilerinin temellerini mi attı? Yoksa temsili yönetimin özgürlükçü...

III. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler

III. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler

– Kütüphanelerin açılması, – İtfaiye ocağının kurulması, – İlk kez çiçek aşısının uygulanması, – İlk kâğıt fabrikasının kurulması olmuştur. Ayrıca bu dönem sanatçıları mimarlıkta, musikide, edebiyatta çok güzel eserler vermişlerdir. Bundan sonra özellikle saray...