Category: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Rus İlişkileri

III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Rus İlişkileri

Rusya, XVIII. yüzyılda Baltık Denizi üzerinden sıcak denizlere çıkabilmek için İsveç ile mücadeleye girişmiştir. İsveç kralı Demirbaş Şarl’ın Poltova Savaşı’nda Rus çarı I. Petro’ya yenilerek Osmanlı topraklarına sığınması ve Rusların İsveç kralını takip bahanesiyle...

Türk-Amerikan İlişkilerinin Başlangıcı

Türk-Amerikan İlişkilerinin Başlangıcı

ABD – Osmanlı ilişkileri Akdeniz’de söz sahibi olan Cezayir Beyliği aracılığıyla kurulmuştur. ABD; Osmanlı’ya bağlı olan Cezayir, Trablus ve Tunus ile antlaşma imzalamıştır. ABD ticaret karşılığı Cezayir Beyliği’ne vergi vermiştir. Amerikalıların Anadolu’yu ilk ziyaretleri...

Islahatlar ve Osmanlı Eğitim Sistemi

Islahatlar ve Osmanlı Eğitim Sistemi

XVIII. yüzyılda Avrupa’dan askerî alanda eğitimci ve danışman getirtildi. Matbaanın açılması, kütüphanelerin ülke geneline yaygınlaştırılmaya çalışılması,Avrupa ya öğrenci gönderilmesi, yabancı dil eğitimine ve Avrupa’da yayımlanan eserlerin Türkçeye tercüme edilmesine önem verilmesi eğitim alanında yapılan...

III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri

III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri

Karlofça Antlaşması ile Venedik’in ele geçirdiği Mora Yarımadası’nı Osmanlı Devleti geri almak istiyordu. Venedik, Ortodoks mezhebinden olan Mora halkına baskı yapıyordu. Mora halkının Venediklilere karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi, Venedik’in Akdeniz’deki Osmanlı gemilerine zarar...

Fransız İhtilali’ni Hazırlayan Nedenler

Fransız İhtilali’ni Hazırlayan Nedenler

Fransa, ihtilal öncesi XVI. Louis (Lui) tarafından mutlakiyetle yönetiliyordu. Kral XVI. Louis mutlakiyetin kendisine sağladığı geniş yetkilerle, nüfusun çoğunluğunu oluşturan burjuva ve köylü sınıfına karşı bir sorumluluk hissetmiyor, ülkeyi sayıca az soylular ve ruhban...