Category: Tarihi Çağlara Giriş

Tarihi Dönemler

Yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zaman tarihi dönem olarak adlandırılmıştır. Tarihi çağlan belirleyen olayların evrensel sonuçları olmasına dikkat edild’. Ayrıca çağların birbirinden ayrılmasında siyasi, ekonomik gelişmeler etkili oldu.       İLKÇAĞ: (M.ö. 3000 – 375) yazının bulunmasından Kavimler Göçüne kadar geçen...

Maden Çağı

Maden Çağı

Bakır (Kalkolitik) Çağı: Taş Çağının sonlarına doğru maden keşfedilmiştir. İnsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır. Bakırın tabiatta bol bulunması ve kolay işlenir olmasından dolayı bu madenden silah, günlük kullanıma yönelik kap kacak yapılmıştır....